Autors locals

A Premià de Mar hi ha un bon gruix de persones que tenen passió per l'escriptura i que disposen d'obra publicada. Amb l'objectiu de donar visibilitat als autors vinculats al nostre municipi, tant els consolidats com els que s'estan obrint pas en el món de l'escriptura i la poesia, la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras ha elaborat el següent directori.

Trobareu els autors i autores locals classificats alfabèticament pel seu cognom. També hi ha referenciades algunes de les seves darreres obres i el seu web personal (en cas que en tinguin), o bé la informació sobre l'autor o autora publicada.

Es consideren autors locals de Premià de Mar:

  • autors que visquin al Maresme o Premià de Mar
  • autors que treballin al Maresme o Premià de Mar
  • autors que hi tinguin una vinculació molt estreta amb la vida cultural de Premià de Mar
  • autors l'obra dels quals estigui centrada en el Maresme i/o Premià de Mar

 Catàleg d'Autors locals en procés d'actualització 

 
 
 
 
^