Participació i associacions

CooperacióAmb l'objectiu d'aconseguir una estructura estable en els programes municipals de Cooperació es va constituir a l'any 2007 el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional. El Consell de Cooperació facilita i promou les actuacions i projectes relacionats amb la cooperació , i promou aquests valors entre tots els vilatans. A partir d'aquest objectiu orienta el seu funcionament a:

  • Establir criteris i les prioritats que han de regir els plans d'actuació en matèria de cooperació.
  • Analitzar i establir les condicions, tràmits administratius , les convocatòries públiques i les adjudicacions .
  • Avaluar projectes en matèria de cooperació.
  • Proposar i impulsar iniciatives i campanyes d'informació i de sensibilització de la població.
  • Coordinar accions de caire ciutadà en col·laboració amb altres institucions, entitats i/o col·lectius.
 
 
 
 
^