Normativa ús espai

La Casa de la Dona és un espai municipal d'accés gratuït, obert i segur, que requereix la teva participació i implicació per existir.


Com a usuària –siguis menor o major d'edat- tens dret a:

  •  Rebre una atenció respectuosa, evitant qualsevol judici moral.
  • Decidir allò que vols compartir amb l'equip de professionals i de participants de l'espai.
  • Exigir que es garanteixin els principis d'informació, consentiment, seguretat, confidencialitat i comunicació de les dades que ens proporcionis.
  • Demanar ajuda i ser acompanyada en el teu procés de creixement i transformació personal.
  • No viure discriminació de cap mena sigui quin sigui el teu sexe, origen, classe social, estatus legal, diversitat funcional, identitat, expressió de gènere, orientació del desig o estatus legal, religió i ideologia.
  • Reivindicar els teus drets i lluitar per una societat més humana, saludable, justa, inclusiva i plural.


Com a usuària –siguis menor o major d'edat- tens el deure de:

  • Contribuir en la creació i el manteniment d'un espai lliure, segur i còmode per a totes.
  • Creure en la col·laboració, l'ajuda mútua, l'aprenentatge col·lectiu, l'escolta activa, l'empatia, el benestar, la reproducció i les cures com una manera viable, més saludable i humana de viure en societat.
  • Respectar-te i escoltar-te.
  • Respectar a la resta de persones participants i escoltar-les.

 
 
 
 
^