Drets

El primer dels articles de la Declaració dels Drets Humans, exposa: "Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets i, dotats com estan de raó i consciència, han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres".

El moviment feminista, durant la dècada dels anys 1970, va començar a guanyar importància a escala internacional a partir de la reclamació dels drets de les dones.

Aquesta reivindicació va prendre especial importància l'any 1975, quan les Nacions Unides el va declarar com l'Any Internacional de la Dona.

L'any 1979, es va celebrar la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones, coneguda com la Declaració Internacional dels Drets de la Dona.

Aquesta declaració defineix, en 30 articles, com identificar les desigualtats de gènere i la marginació de les dones, i les mesures necessàries per posar fi a aquesta desigualtat. El resultat d'aquesta declaració va entrar en vigor l'any 1981.

Dins aquest apartat volem posar especial èmfasi als Drets Sexuals i Reproductius.

 
 
 
 
^