Drets
Portada Casa de la Dona Drets Drets Sexuals i Reproductius:
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Drets Sexuals i Reproductius:
  • Dret a la igualtat, a una protecció legal igualitària i a viure lliures de tota forma de discriminació basada en el sexe, la sexualitat o el gènere.
  • Dret de totes les persones a la participació, sense importar el seu sexe, sexualitat o gènere.
  • Dret a la vida, llibertat, seguretat de la persona i integritat corporal.
  • Dret a la privacitat, totes les persones tenen dret a la privacitat que és essencial per exercir la seva autonomia sexual.
  • Dret a l'autonomia personal i al reconeixement davant la llei, totes les persones poden decidir lliurement sobre assumptes relacionats amb la sexualitat, per a triar les seves parelles sexuals i per experimentar el seu potencial i plaer sexual a plenitud, dins d'un marc de no discriminació.
  • Dret a la llibertat de pensament, opinió i expressió, totes les persones tenen dret a exercir la seva llibertat de pensament, opinió i expressió en relació amb les seves idees sobre la sexualitat, orientació sexual, identitat de gènere i drets sexuals.
  • Dret a la salut i als beneficis de l'avanç científic, totes les persones tenen dret a gaudir del més alt estàndard possible de salut física i mental, que inclou els determinants essencials de la salut, i l'accés a l'atenció de la salut sexual per a la prevenció, diagnòstic i tractament de totes les inquietuds, problemes i trastorns sexuals.
  • Dret a l'educació i informació, totes les persones, sense discriminació, tenen dret a l'educació i informació de manera general i a l'educació integral en sexualitat.
  • Dret a escollir si casar-se o no i a formar i planificar una família, així com a decidir si tenir o no fills/es i com i quan tenir-los, totes les persones tenen dret a triar si casar-se o no fer-ho, si formar i planificar una família o no fer-ho, quan tenir fills/es i a decidir el nombre i espaiament dels seus fills de manera responsable i lliure.
  • Dret a la rendició de comptes i reparació de danys, totes les persones tenen dret a mesures per assegurar i exigir que els que tinguin el deure de garantir els drets sexuals siguin plenament responsabilitzats de fer-los complir.
 
 
 
 
^