Abortar
Portada Casa de la Dona Drets Abortar
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Abortar

L'avortament és la interrupció d'un embaràs i es pot donar per causes naturals o a demanda.

Si decideixes fer un avortament és important saber que l'avortament és un dret reconegut a l'Estat espanyol i que els serveis públics en garanteixen l'accés al sistema sanitari tal com queda regulat en la llei: “Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo” de 16 de febrer de 2023.

La llei aplica per igual a totes a les dones amb l'excepció de les menors de 16 anys que necessiten una autorització explícita dels tutors legals per avortar.

Les persones de 16 i 17 anys que vulguin avortar ho podran fer lliurement i no caldrà obtenir l'autorització de progenitors. La llei també estableix que en cas de conflicte pel consentiment per part dels representants legals, o quan la decisió pugui posar en perill l'interès superior de la menor, caldrà recórrer al Codi Civil i, per tant, contempla la possibilitat que la menor d'edat pugui portar el cas a la fiscalia de menors.

El dret a decidir sobre el mateix cos i, en conseqüència, a decidir quan i com es vol accedir a la interrupció voluntària de l'embaràs és un dels pilars fonamentals que travessen els drets sexuals i reproductius i els drets humans de les dones, ja que va lligat a la voluntat que les persones puguin prendre decisions sobre la seva vida sexual i reproductiva amb llibertat, informació i seguretat.

Adoptar un enfocament de drets sexuals i reproductius significa que es garanteix la sobirania corporal i autonomia de les dones i de totes les persones, sense cap discriminació, per a prendre les seves pròpies decisions en tot el que correspongui a la seva sexualitat, inclosa la reproducció. I, per aconseguir-ho, es requereix una informació veraç, oportuna, científica i sense perjudicis.

Tens dret a avortar de forma segura, confidencial i gratuïta a tot l'Estat espanyol segons les condicions específiques detallades a la Llei 1/2023. A més a més, com a usuària dels serveis sociosanitaris de la xarxa del sistema públic, tant si ets major com menor d'edat, tens dret a: 

  • Demanar tota la informació que necessitis. No et quedis mai amb el dubte.
  • Exigir el compliment dels principis d'informació, consentiment, seguretat, confidencialitat i comunicació de les dades que proporcionis.
  • Rebre una atenció respectuosa, evitant qualsevol judici moral.
  • Decidir allò que vols compartir amb les professionals que t'atenen.
  • Exigir que es respectin els teus Drets Sexuals i Reproductius
  • Rebre un tracte de màxima confidencialitat. Res del que parlis amb les professionals serà compartit fora llevat que ho autoritzis, o hi estiguin obligades per llei. En aquest darrer cas se t'ha d'informar degudament.
  • No viure discriminació de cap mena sigui quin sigui el teu sexe, origen, classe social, estatus legal, diversitat funcional, identitat, expressió de gènere, orientació afectivosexual o estatus legal.
  • Decidir com viure la teva sexualitat i com tenir cura de la teva salut. Les professionals només t'acompanyen i t'informen de totes les opcions possibles, tu decideixes.
 
 
 
 
^