Parir

La legislació considera a les dones subjectes de ple dret capaces de prendre decisions sobre el part i, per tant, conèixer i exercir els nostres drets és fonamental per tenir informació sobre la nostra salut i tenir eines per treballar la por.

 Dret a la informació i al consentiment informat i no informatSegons el Capítol IV de la Llei 41/2002 d'Autonomia del Pacient, abans de qualsevol procediment o tractament sanitari, és obligatori que la usuària rebi tota la informació, l'objectiu de la intervenció i quins són els riscos i beneficis. Tanmateix, els professionals de la salut haurien d'explicar també quines són les alternatives. Amb tota aquesta informació, les dones embarassades o de part, podrien escollir lliurement, consentint o rebutjant l'actuació.

Dit d'una altra manera, els protocols dels hospitals i centres sanitaris no són obligatoris i s'haurien d'adaptar als drets de les gestants.

  Dret a escollir on i amb quins professionals parirSegons el Tribunal Europeu de Drets Humans, les dones tenen dret a decidir on i amb quines circumstàncies volen donar a llum. Malgrat que alguns hospitals posen reticències per derivar les dones a altres centres, les dones podem escollir el centre on volem donar a llum.

La derivació s'ha de demanar a l'hospital assignat sol·licitant el centre de destí escollit. I, en última instància, es pot anar un cop estem de part a l'hospital escollit, perquè, sent una urgència, no haurien de negar-se a assistir-la.

 Dret a identificar les assistents del partSegons l'article 5.1e de la Llei 44/2003 d'ordenació de les professionals sanitàries i diverses cartes de drets i deures del pacient autonòmiques, les professionals sanitàries que assisteixen una dona durant el part, estan obligades a identificar-se, dient el nom, la titulació i la funció que ocupen.

 Dret a la dignitat, integritat i intimitatAquests drets estan reconeguts per la Constitució espanyola i els Tractats Internacionals sobre Drets Humans i diversos tribunals estableixen que el part consisteix un moment de màxima vulnerabilitat de la intimitat i de la salut sexual de les dones que cal respectar.

 Dret d'endur-me la placentaL'Organització Mundial de la Salut l'any 1985 va assegurar que les dones que donen a llum en un hospital tenen el dret de decidir sobre el destí de la placenta. A més, la Constitució espanyola reconeix també la llibertat ideològica i el dret a la intimitat personal i familiar, que blinden el dret a endur-se també la placenta.

  Dret a la història clínicaLa història clínica és un document en el qual es registra totes les intervencions que es produeixen durant l'embaràs i el part. Els centres sanitaris i les professionals estan obligats a elaborar-la i custodiar-la durant, com a mínim, cinc anys, i a entregar-la a petició de les usuàries.

  Drets en el cas d'embarassos de risc i dol perinatal o neonatalLa llei no contempla que una situació de risc o d'urgència sigui excepció per a l'autonomia i el consentiment informat, si la persona adulta està conscient i continua tenint capacitat de decidir.

 
Drets en el cas de cesària Les cesàries han de ser respectades i tenim dret a decidir. És important que tinguem un apartat específic en el pla de part si parim per cesària.

  Altres drets:Acompanyament en el part per part de la teva persona d'elecció, silenci perquè la teva veu sigui la primera que escolti la teva criatura, pinçament òptim del cordó umbilical, pell amb pell immediat i ininterromput, acompanyament a la lactància digne des del minut zero...

  Què he de fer quan s'han vulnerat els meus drets?

  1. La via legal:
    Primer de tot, cal veure si les dones i els nounats tenen seqüeles, físiques o emocionals. Si n'hi ha, valdria la pena que es parlés amb alguna advocada especialitzada en violència obstètrica, durant el primer any de vida del nadó. Aquest procés acostuma a ser llarg i implica un cost emocional elevat i, com passa en tots els processos legals sobre violències contra les dones, sovint es produeix la revictimització.
  2. Les reclamacions i queixes:
    Si no hi ha seqüeles que es puguin provar, és important optar per la via de les queixes i reclamacions. Les queixes es poden presentar als centres sanitaris, al Departament de Salut i al síndic de greuges si és un hospital de titularitat pública i al centre sanitari, a l'asseguradora que ens dona cobertura legal i al Departament de Salut si és privat.

  Pla de part Ara que sabem quins són els nostres drets, cal saber que disposem d'un document legalment vinculant que ens permet expressar les nostres preferències, necessitats, desitjos i expectatives en el procés del part. Aquest document és el pla de part.

Existeixen diversos models. El Ministeri de Sanitat ofereix un i normalment, cada hospital disposa del seu propi. Tot i això, cal remarcar que, cada usuària és lliure d'entregar el model que consideri necessari, fins i tot, crear un de zero.

  Pla per a l'abordatge de la violència obstètrica i la vulneració dels drets sexuals i reproductiusActualment, la Generalitat de Catalunya compta amb un grup de Treball per abordar la violència obstètrica i la vulneració de drets sexuals i reproductius.

 
 
 
 
^