Atenció Social Primària Bàsica

Les funcions i tasques de l'equip de professionals dels serveis socials bàsics són:

Atenció social a les persones i famílies.

Acolliment residencial d'urgència; allotjament temporal en casos d'urgència per persones en situació greu d'exclusió social.

Residència temporal per a persones adultes en risc d'exclusió social; allotjament temporal i l'atenció de persones en situació d'exclusió social que no tenen un lloc on viure i ningú que les aculli.

Atenció puntual a persones amb necessitats de bàsiques d'alimentació. Programa conjunt amb el Casal Benèfic de Premià.

Centre obert; centre diürn d'atenció educativa per a infants i adolescents, d'edats compreses entre els 3 i 18 anys, fora d'horari escolar, per afavorir el seu desenvolupament personal i la seva integració social.


Llei de serveis socials de la Generalitat

RESPONSABLES

Polític

Imma Morales

Cap d'àrea:

Carme Bastida

+ INFORMACIÓ

Adreça: Nau2 Gas 
Telèfon: 937417404 
Correu-e: serveissocials@premiademar.cat 
Horari: Dilluns a divendres de 9 a 13 hores

Bústia Ciutadana

 
 
 
 
^