Neteja viària i gestió de residus

El 2013 va començar una nova etapa en els serveis de neteja viària i recollida de residus. Es va potenciar la mecanització dels tractaments de neteja i es va ampliar la recollida selectiva per tal d'arribar a la mínima generació de residus no valoritzables amb l'estalvi econòmic que pel nostre municipi que això suposa.

En aquest sentit, es van definir unes noves zones de neteja intensificant els tractaments en aquelles a on hi ha una densitat de població més elevada, més activitat comercial i més trànsit de vehicles i persones. Per aquest motiu, es van incrementar els tractaments com l'aiguabatre, ja que són més eficients que els mitjans manuals i incrementen la neteja dels carrers i vies públiques.

De la mateixa manera, pel que fa als serveis de recollida es va unificar la tipologia de Reciclacontenidors a les diferents zones del municipi. En els carrers més estrets s'ubiquen contenidors de càrrega posterior mentre que en els més amples es s'han col·locat contenidors de càrrega lateral. Cal remarcar que en cadascuna de les ubicacions hi ha un contenidor de cada fracció, facilitant la separació de residus en origen així com la deposició d'aquests en els contenidors. Amb aquest canvi s'ajusten les capacitats de cadascuna de les fraccions a les necessitats reals del municipi, disminuint la capacitat total en contenidors de rebuig, i incrementant-la en les fraccions de selectiva. Així mateix, la unificació de la tipologia de contenidors en cada àrea millora la imatge dels nostres carrers.

Oferim a tots els comerços de Premià un servei de recollida de totes les fraccions reciclables que generen. Ho fem amb un pesatge individual a cada comerç i així tenir la possibilitat d'establir preus adequats i bonificacions a les bones pràctiques.

Es considera una eina fonamental les campanyes anuals de sensibilització, i l´ús d'un vehicle d'informació que permet apropar els diferents serveis a tots els ciutadans del municipi. La comunicació amb el ciutadà es permanent i a traves del telèfon d'atenció 937510096 el correu-e: mediambient@premiademar.cat, el formulari i el web www.ditifetpremia.cat.

.

RECOM: La recollida de residus comercials

Els titulars d'una activitat comercial a Premià de Mar poden acollir-se per la gestió dels seus residus a les següents opcions :

Opció 3

Opció 2

Opció 1

^