Informació sobre els contractes d'assegurances
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònicComparteix a Linkedin
Imprimir
Notes de Premsa
15 ABRIL 2021

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) informa que hi ha un seguit de conceptes bàsics que s'han de tenir presents a l'hora de contractar els serveis d'una companyia d'assegurances, i també durant la vigència del contracte.

En primer lloc, es recomana informar-se de les diverses ofertes existents per poder-les comparar. La persona titular d'una assegurança ha de pagar una prima, anualment o amb la periodicitat pactada a la pòlissa. La durada de la pòlissa ha d'estar indicada a les condicions particulars d'aquesta. El període mínim és d'un any i normalment hi haurà una clàusula de pròrroga automàtica. En aquest cas s'ha de tenir present que, en cas que no interessi la pròrroga automàtica, s'ha de notificar a l'entitat asseguradora, com a mínim un mes abans de la data de venciment.

La pòlissa de l'assegurança ha de contenir els següents elements:

  • Les condicions generals, que són clàusules del contracte d'assegurança que han estat redactades i imposades per l'entitat asseguradora, i que són comunes a totes les pòlisses del mateix tipus que gestiona una determinada entitat asseguradora.
  • Les condicions particulars, que són les dades del prenedor, el concepte assegurat, el beneficiari i l'assegurat, el risc, la quantitat assegurada, l'import de la prima, el venciment i la forma de pagament i la duració del contracte.

Cal tenir present que, en el cas de patir un sinistre, aquest ha de ser comunicat a l'entitat asseguradora en un termini de 7 dies a partir del moment de tenir-ne coneixement, sempre que la pòlissa no estableixi cap altre termini superior. A partir d'aquest moment, la companyia asseguradora inicia la investigació i el peritatge necessari per comprovar el sinistre i determinar l'import dels danys. De tota manera, dins dels 40 dies posteriors a la recepció de la comunicació del sinistre, la companyia asseguradora ha d'efectuar el pagament de l'import mínim que, segons les circumstàncies conegudes, pugui deure.

En cas de desacord amb la companyia, ja sigui en la indemnització d'un sinistre, la interpretació del contracte, el cobrament de la prima o la duració de la pòlissa (entre d'altres), el client/a s'ha de poder adreçar a la companyia mitjançant un telèfon gratuït del Servei d'Atenció al Client/a i/o al Defensor del Client/a, i en última instància la Dirección General del Seguro. En tots els casos, la OMIC de l'Ajuntament aportarà informació i/o ajuda per tramitar qualsevol reclamació envers les companyies asseguradores.

Des de l'OMIC es poden tramitar, de forma gratuïta, consultes, queixes o reclamacions i, en determinats casos, poden ser remeses als organismes competents, per tal que puguin seguir el seu curs. Des d'aquest servei també es poden promoure altres tipus d'accions en relació amb la defensa dels drets del consumidor. Cal demanar cita prèvia a través del web municipal o bé trucant al 93 741 74 00.

^