Notes de Premsa
Ple Ordinari: 21 de setembre de 2011
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electr˛nicComparteix a Linkedin
Imprimir
Notes de Premsa
16 SETEMBRE 2011

Ple Municipal
Inici a les 19:15 hores.Lloc: Sala d'Actes de la nau 1 de l'antiga Fàbrica del Gas (c/Joan XXIII, 2-8). Retransmissió en directe per Ràdio Premià de Mar 95.2FM.i i per internet a www.radiopremiademar.org. Maresme TV (Canal 24 de la TDT), emetrà el ple en diferit el dissabte següent a les 16h.

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació actes sessions anteriors.
2.- Informació Oficial.
Comissió Informativa d'Afers Generals:
3.- Alcaldia:
3.1.- Nomenament vocal Consell d'Administració Institut Municipal de
Música.
4.- Recursos Humans:
4.1.- Aprovació increment aplicacions relatives al complement de
productivitat.
5.- Serveis Centrals:
5.1.- Cessió a la Generalitat de Catalunya d'una finca per a la construcció
d'un centre d'educació infantil i primària.
Comissió Informativa d'Hisenda:
6.- Serveis Econòmics:
6.1.- Establiment preus públics pels espectacles del Centre L'Amistat
(modificació ordenança preu públic núm. 2 – Serveis Promoció de la
Ciutat).
6.2.- Aprovació compte general 2010.
6.3.- Modificació pressupostària núm. 15 (Transferència de crèdit).
6.4.- Reconeixement extrajudicial de crèdit.
Comissió Informativa de Territori i Participació:
7.- Urbanisme, Obres Públiques i Serveis Municipals:
7.1.- Donar compte acord Junta de Govern Local de 27/07/11: Aprovació
inicial “Projecte d'obres de millora de la xarxa municipal d'abastament
d'aigua dels carrers de la Plaça, Ptge. Manent, Eixample, Esperança, Sant
Joan i Joan Prim”.
7.2.- Donar compte acord Junta de Govern Local de 27/08/11: Aprovació
inicial “Projecte per a la substitució de canonades de la xarxa municipal de
clavegueram dels carrers Alegria, Unió, Sant Joan, Sant Miquel i Alfons”.
7.3.- Donar compte acord Junta de Govren Local de 27/07/11: Aprovació
inicial “Projecte d'adequació de voreres al vigent codi d'accessibilitat als
carrers Núria, Elisenda de Montcada i Lourdes”.
7.4.- Donar compte acord JGL 07/09/11: aprovació text refós projecte
d'obres de reforma dels espais urbans i la construcció d'un aparcament
subterrani a la Pl. dels Països Catalans.
7.5.- Subsanació errada material Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) edifici Patronat Social Premianenc.
Mocions:
8.- Mocions presentades pel grup municipal CP-PA: a) Canvi organització i
estructura actes 11 de setembre a Premià de Mar – b) Retallades a la sanitat
pública.
Precs i preguntes:
9.- Prec presentat pel grup municipal CP-PA: Habilitació espai d'estudi durant
l'agost.
10.- Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA: Tractament fitosanitari de
l'arbrat i zones verdes.

^