Notes de Premsa
Ple Ordinari: 18 de juliol de 2012
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electr˛nicComparteix a Linkedin
Imprimir
Notes de Premsa
13 JULIOL 2012

Ple Municipal
Inici a les 19:15 hores.Lloc: Sala d'Actes de la nau 1 de l'antiga Fàbrica del Gas (c/Joan XXIII, 2-8). Retransmissió en directe per Ràdio Premià de Mar 95.2FM.i i per internet a www.radiopremiademar.org.  

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació acta sessió anterior

2. Informació Oficial

3. SECRETARIA-SERVEIS CENTRALS

3.1. SECRETARIA GENERAL

3.1.1. Exp. 19/2012: Aprovació de la revisió de tarifes del servei de subministrament d'aigua potable al municipi

3.2. SERVEIS CENTRALS

3.2.1. Exp. 10/2012-SSCC: Revisió de tarifes concessió administrativa d'obra pública de construcció i explotació de la piscina municipal

4. SERVEIS ECONÒMICS

4.1. INTERVENCIÓ

4.1.1. Exp. 109: Modificació pressupostària núm. 14 de crèdit extraordinari finançat amb baixes

4.1.2. Exp. I-102/2012: Modificació pressupostària núm. 12 per transferència de crèdit

4.1.3. Exp. I-108/2012: Modificació pressupostària núm. 13 suplement de crèdit finançat amb baixes

4.2. TRESORERIA

4.2.1. Exp. 006/2012: Sol·licitud avançament de tresoreria 2012 Institut Municipal de Música

4.3. GESTIÓ TRIBUTÀRIA

4.3.1. Exp. GT-05PP: Modificació ordenança preu públic núm. 1 Serveis Personals d'Atenció al Ciutadà

4.3.2. Exp. GT-2PP/2012: Modificació ordenança preu públic núm. 2 Serveis de promoció de la ciutat

4.3.3. Exp. GT 3PP/2012: Modificació ordenança preu públic núm. 2 Serveis de promoció de la ciutat punt 2.2 cultura, joventut i cooperació 
(Acord Junta de Govern Local de data 27.06.12)

4.3.4. Exp. GT-2PP/2012: Modificació ordenança preu públic núm. 2 Serveis de promoció de la ciutat 2.3 promoció econòmica punt B) 
“activitat de l'administració a la Festa Major” (Acord Junta de Govern Local de data 13.06.12)

5. SERVEIS PERSONALS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

5.1. CULTURA

5.1.1. Exp. C-03/2012: Conveni cessió sales de l'Espai l'Amistat a l'Associació Cultural Centre l'Amistat

5.2. JOVENTUT

5.2.1. Exp. J-03: Pla Local de Joventut 2012-2016

6. RECURSOS HUMANS

6.1. Exp. 43/2012-RRHH: Suspensió art. 27 Pacte de condicions i Conveni Col·lectiu: Indisposats

7. SERVEIS TERRITORIALS

7.1. PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA

7.1.1. Exp. 6U/2008.1: Aprovació modificació conveni entre l'Agència Catalana de l'Aigua, Marina Port Premià SL i l'Ajuntament de Premià de Mar

8. MOCIONS

8.1. Moció presentada pel grup municipal ICV-EUiA-E: Rebuig a la instal.lació del macrocomplex "Eurovegas"

9. PRECS I PREGUNTES

9.1. Pregunta presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA-E: Obres de millora i condicionament plaça Batista i Roca

9.2. Pregunta presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA-E: Agressió jove al carrer Sant Antoni

9.3. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA: Agressió a un premianenc durant la Festa Major

9.4. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA: Conveni entre l'Ajuntament, el Club Esportiu Premià i CESPA

9.5. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA: Taxes de l'Escola Bressol municipal per al curs 2012-2013

9.6. Pregunta presentada pel grup municipal CP-PA: Festa Major

^