Proposta Urbanisme i Espai Públic 1
1. Adaptar el màxim de voreres possible fins a 200.000 €, fent-les accessibles per cadires de rodes, cotxets de nen, carrets de compra…
Imprimir
Propostes pressupost participatiu 2018
 
 • Inclou 3 propostes:

  Proposta: Premià adaptat per a cadires de rodes, cotxets de nen, carrets de compra...

  Hi ha àmplies zones del municipi amb gran densitat de barreres arquitectòniques. S'hauria d'establir una bona xarxa d'itineraris adaptats per tot el municipi: comunicació entre barris i zones comercials, rebaixant tantes voreres com sigui possible. S'hauria de prioritzar l'adaptació d'aquells obstacles que obliguen a circular per la calçada i aquells  que obliguen a fer grans rodejos per assolir un destí. El pressupost per aquest projecte és molt variable però hi ha feina com per esgotar els 200.000 €. Tot i això, cada barrera eliminada ja és un avanç.


  Proposta: Voreres accessibles

  Fer un estudi de tots els carrers que disposen de voreres tan estretes que és impossible que hi passi ningú amb cadira de rodes o cotxet de nen. A partir d'aquí, utilitzar el pressupost per arreglar totes les que es pugui traient barreres arquitectòniques com pivots o senyals. En altres casos, fer el mateix que al carrer Unió. Igualar alçades entre vorera i calçada fa que l'accés sigui fàcil per tothom, i es pot aparcar igualment. No cal fer-ho tan bonic com al nucli antic. El necessari és que els diners arribin a més carrers.


  Proposta: Adaptar voreres

  Seguir adaptant les voreres del poble per la gent que té una mobilitat reduïda, pels cotxets dels nens, etc.

  .

 • ►200.000€

 • .

  Comentari tècnic:

  Aquesta és una proposta que es considera interessant i que podria enmarcar-se dintre del projecte de ciutats amigables de Gent Gran.

  Aquest Ajuntament de forma sistemàtica inverteix quanties anuals en aquest sentit.

  La proposta és molt positiva per l'espai urbà de la població

  .

^