Proposta Urbanisme i Espai Públic 19
25. Il·luminació artística de la Riera
Imprimir
Propostes pressupost participatiu 2018
 
 • A partir de punts de llum situats a terra, sota vidres o altres materials d'alta resistència, compondre una il·luminació artística que faci valdre aquest passeig.

  La il·luminació ha de partir del sòl i resistir tota mena d'impactes, pot ser interactiva: que s'encén quan es trepitja.

  Es fa per concurs i s'hi poden presentar persones individuals o empreses d'il·luminació que facin el disseny i el projecte.

  .

 • ►150.000€

 • .

  Comentari tècnic:

  Es podran posar sempre que no suposin un increment de la contaminació lumínica. La Riera és un espai amb molta ombra; l'actuació requeriria obrir una rasa pel traçat del cablejat que alimenti els punts de llum. Per aquest motiu no s'aconsella la seva execució.

  .

^