Crida Premianenca Candidatura d'Unitat Popular Poble Actiu (CP-CUP-PA) 2015-2019
^