Policia Local

La Policia Local és un servei essencial dins del sistema de seguretat ciutadana, responsable de garantir la seguretat, la convivència i l'ordre en el municipi. La seva missió és protegir els drets i llibertats de la ciutadania, prevenir delictes i infraccions, i actuar en situacions d'emergència, sempre amb una presència propera i accessible.

 Funcions principals de la Policia Local

  • Prevenció i vigilància: Realitzar patrulles preventives per dissuadir la comissió de delictes i garantir la seguretat en espais públics.
  • Regulació del trànsit: Gestionar i controlar el trànsit viari, assegurant el compliment de les normes de circulació i millorant la seguretat vial. Això inclou la regulació de semàfors, la gestió d'accidents de trànsit i la vigilància en zones escolars.
  • Atenció a la ciutadania: Proporcionar assistència i ajuda a la ciutadania en casos de necessitat o a requeriment, com ara delictes, emergències mèdiques, incidents domèstics o situacions de perill. Els agents estan formats per oferir suport immediat i coordinar-se amb altres serveis d'emergència.
  • Investigació d'infraccions: Investigar infraccions administratives i delictes menors que es produeixen dins del municipi, treballant en col·laboració amb altres cossos policials quan sigui necessari.
  • Seguretat comunitària: Promoure la seguretat a través de programes de prevenció i sensibilització, col·laborant amb escoles, associacions de veïns i altres entitats locals. Aquesta tasca inclou activitats educatives sobre seguretat vial, prevenció de delictes i convivència ciutadana.
  • Protecció d'edificis i instal·lacions municipals: Vetllar per la seguretat dels edificis públics i les instal·lacions municipals, així com garantir el bon desenvolupament d'esdeveniments i actes oficials.

+ INFORMACIÓ

Policia Local:
tel: 93 741 74 22
correu-e: policia@premiademar.cat

 
 
 
 
^