Servei de mediació
Què és la mediació?

És una manera de resoldre els conflictes on dues o més persones involucrades busquen solucions negociades i consensuades amb el compromís d´acomplir el pactat.

És un servei  gratuït, confidencial, voluntari i participatiu que fomenta una adequada i bona convivència.

.

Qui porta a terme la mediació?

La porten a terme les persones interessades, acompanyades pels mediadors imparcials que, sense imposar solucions, garanteixen que tothom sigui escoltat i respectat, la qual cosa facilita la consecució d´acords satisfactoris per a totes les parts.

.

Com es realitza la mediació?

Per iniciar-la, n´hi ha prou que una de les parts ho demani. El Servei de Mediació Ciutadana contacta amb les persones implicades per oferir la mediació o una altra eina de gestió positiva de conflictes. En el cas que s´accepti participar, s´inicia el procés.

Després d´una entrevista individual amb cadascuna de les persones, s´organitza una trobada en un espai neutral i un horari convenient per a tots.El procés es tanca amb acords acceptats per a tothom.

.

En quines situacions s´utilitza?

Des del Servei de Mediació Ciutadana de Premià de Mar treballem en les situacions següents:

  • Veïnals i comunitaris: convivència, sorolls, animals domèstics, neteja, malentesos, etc.
  • Familiars: parelles, pares i fills, germans, herències i derivats de la cura de gent gran.
  • Espais Públics: places, carrers, equipaments, etc.
  • De l´àmbit escolar: entre alumnes, entre mares i pares, mestres i professors, etc.
  • D´activitats econòmiques: comerços, hostaleria, etc.
  • Entre entitats i associacions.
  • Intermediació hipotecària: assessorament i acompanyament.

.

RESPONSABLES

Polític

Imma Morales

Cap d´Àrea:

Carme Bastida

+ INFORMACIÓ

Servei de Mediació Ciutadana
c/Mercè 75. 
Tel. 937520490 / 628125214. 
Els dimecres de 10 a 18 hores. 
Adreça electrònica: mediació.premia@gedi.org

Àrea d´Atenció a les Persones
c/Joan XXIII 2-8 Nau 2. 
Tel. 93 741 74 04.
De dilluns a divendres de 9 a 13 hores.  
Adreça electrònica: mediaciociutadana@premiademar.cat

 
 
 
 
^