Servei de mediació

Què és la mediació?

És una manera de resoldre els conflictes on dues o més persones involucrades busquen solucions negociades i consensuades amb el compromís d'acomplir el pactat.

És un servei  gratuït, confidencial, voluntari i participatiu que fomenta una adequada i bona convivència.

.

Qui porta a terme la mediació?

La porten a terme les persones interessades, acompanyades pels mediadors imparcials que, sense imposar solucions, garanteixen que tothom sigui escoltat i respectat, la qual cosa facilita la consecució d'acords satisfactoris per a totes les parts.

.

Com es realitza la mediació?

Per iniciar-la, n'hi ha prou que una de les parts ho demani. El Servei de Mediació Ciutadana contacta amb les persones implicades per oferir la mediació o una altra eina de gestió positiva de conflictes. En el cas que s'accepti participar, s'inicia el procés.

Després d'una entrevista individual amb cadascuna de les persones, s'organitza una trobada en un espai neutral i un horari convenient per a tots.El procés es tanca amb acords acceptats per a tothom.

.

En quines situacions s'utilitza?

Des del Servei de Mediació Ciutadana de Premià de Mar treballem en les situacions següents:

  • Veïnals i comunitaris: convivència, sorolls, animals domèstics, neteja, malentesos, etc.
  • Familiars: parelles, pares i fills, germans, herències i derivats de la cura de gent gran.
  • Espais Públics: places, carrers, equipaments, etc.
  • De l'àmbit escolar: entre alumnes, entre mares i pares, mestres i professors, etc.
  • D'activitats econòmiques: comerços, hostaleria, etc.
  • Entre entitats i associacions.
  • Intermediació hipotecària: assessorament i acompanyament.

.

RESPONSABLES

PolíticImma Morales

Cap d'Àrea:Carme Bastida

+ INFORMACIÓ

Servei de Mediació Ciutadana
c/Mercè 75. 
Tel. 937520490 
Els dimecres de 10 a 18 hores. 
Adreça electrònica: mediació.premia@gedi.org

Àrea d'Atenció a les Persones
c/Joan XXIII 2-8 Nau 2. 
Tel. 93 741 74 04.
De dilluns a divendres de 9 a 13 hores.  
Adreça electrònica: mediaciociutadana@premiademar.cat

Destaquem:
 
 
Servei de mediació
Recentment, s'ha reprès el Servei de convivència i mediació ciutadana de l'Ajuntament. El servei, ubicat a les dependències municipals del carrer del Nord, 60, té per finalitat promoure i millorar la convivència al municipi.Més informació...
 
^