Urbanisme i espai públic
Portada Urbanisme, Espai Públic i Habitatge Habitatge Assessorament en matèria d'habitatge
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Assessorament en matèria d'habitatge
  • Punt d'atenció de l'Oficina de l'Habitatge del Consell Comarcal del Maresme. Serveis gratuïts d'habitatge que presta l'Agència d'Habitatge de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu principal és donar resposta a aquelles necessitats cada cop més creixents de les polítiques locals d'habitatge. L'atenció al públic té lloc els dijous de 9 a 13 h.
  • Punt d'atenció del Servei d'intermediació en deutes hipotecaris. Servei gratuït a persones en risc de perdre l'habitatge per dificultats de pagament de la hipoteca o del lloguer quan l'arrendador o el propietari sigui una entitat financera. L'atenció al públic té lloc els dimecres i divendres de 9 a 13 h. Podeu concertar una entrevista trucant al 93 741 74 04 o bé a les dependències municipals del carrer del Nord, 60. 
  • Servei d'Informació al Consumidor. Informa sobre el bo social, assessora en la contractació dels serveis de subministrament (llum, aigua i gas). Informa i tramita consultes i reclamacions en matèria de Consum. Podeu concertar una entrevista trucant al 93 741 74 04 o bé a les o bé a les dependències municpals del carrer del Nord, 60.
  • Servei d'informació de clàusules abusives. Servei gratuït d'assessorament de clàusules abusives en préstecs hipotecaris (clàusules sòl, despeses de constitució...). Podeu concertar una entrevista trucant al 93 741 74 04 o bé a les o bé a les dependències municipals del carrer del Nord, 60.
Destaquem:
 
 
×  
INFOGRAFIA sobre l'accés a l'habitatge a través de la masoveria urbana INFOGRAFIA sobre l'accés a l'habitatge a través de la masoveria urbana
×  
INFOGRAFIA sobre l'accés a l'habitatge a través de la masoveria urbana INFOGRAFIA sobre l'accés a l'habitatge a través de la masoveria urbana
 
^