Portada Regidors Regidors Mandat 2019-2023 Maria Luz Cánovas Delgado
(PSC-UxP-CP) 2019-2023
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Maria Luz Cánovas Delgado
(PSC-UxP-CP) 2019-2023

MARIA LUZ CÁNOVAS DELGADO

3r tinent d'alcalde, PRESIDENTA DE L'AREA D'ORGANITZACIO, DELEGADA de Persones i Gestió del Talent, l'Esport i l'Activitat Física; i Benestar Animal i COORDINADORA de les delegacions especifiques de Contractació, Informàtica, OAC, Secretaria, Cementiri, Comunicació i Polítiques Digitals les següents facultats de gestió:

Estudi, proposta, organització, i execució de les matèries següents:

 • Persones i Gestió del Talent, Negociació del Pacte de Condicions de Treball del personal funcionari i Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l'Ajuntament. Proposta sobre assumptes diversos de personal: Bases per a la promoció interna, bases per a l'accés en propietat o com a interí a places de plantilla de funcionaris o de personal laboral, oferta d'ocupació, relació de llocs de treball i plantilla orgànica de funcionaris i de personal laboral.
 • Organització de les persones i Gestió del talent
 • L'esport i l'activitat Física
 • Pavellons poliesportius
 • Consell d'Esports
 • Comissió d'Esport Escolar, concursos escolars, cursets de divulgació esportiva i colònies d'estiu per a escolars
 • Les relacions amb entitats esportives, Federacions, Consell Comarcal i Direcció
 • General d'Esports, assistint als actes, reunions i assemblees que celebrin
 • Proposar la normativa que ha de regir l'atorgament de subvencions a les entitats i activitats esportives i controlar la correcta distribució de trofeus esportius
 • Proposar la redacció de projectes sobre creació, remodelació i conservació d'instal·lacions i equipaments esportius
 • Proposar la iniciació i l'aprovació dels expedients de contractació que s'impulsin des de la seva regidoria
 • Gestió de les sol·licituds i obtenció de totes les subvencions d'entitats públiques o privades relacionades amb les seves delegacions genèriques i les específiques que coordini
 • Foment de la qualitat de la vida animal
 • Cens d'animals domèstics
 • Recollida d'animals a la via pública
 • Gestió de les colònies de gats al municipi
 • Acollida i adopció d'animals
 • Espais de lleures per a gossos
 • Control població de coloms
 • Aplicació normativa en l´àmbit del dret animal
 • Actuacions formatives i informatives per a la ciutadania per vetllar pel benestar i per la protecció dels animals
 • Polítiques en contra del maltractament animal
 • Creació d'una Oficina i/o taula de convivència, defensa i protecció dels animals per treballar conjuntament amb les diferents associacions del nostre municipi i d'altres externes amb les quals treballem habitualment
 • Col·laboració amb els centres veterinaris per fer campanyes d'esterilització i de cura dels animals
 • Col·laboració amb els centres educatius del municipi en polítiques de conscienciació

Delegar de manera específica l'exercici de les següents atribucions:

 1. Imposar multes coercitives i mesures cautelars en l´àmbit de les matèriesdelegades.
 2. Atorgar llicències de tinença i/o conducció de gossos potencialment
  perillosos.

+ INFORMACIÓ

Professió:

Auxiliar Administrativa

Correu-e:

canovasdm@premiademar.cat

Biografia

Va néixer a Barcelona el 10 de desembre de 1971 i viu a Premià de Mar des de l'any 2000. Va estudiar Farmàcia a la UB i des del 2017 cursa el Grau de Gestió i Administració Pública a la UOC. Postgrau en Comunicació i Lideratge Polític (UAB). 

Ha treballat a diferents empreses privades i des del 2009 a diferents administracions públiques (Institut Nacional d'Estadística, Tresoreria de la Seguretat Social, FOGASA i l'Ajuntament de Premià de Mar). Actualment treballa a la Gerència de Recursos Humans de l'Ajuntament de Barcelona.

És regidora (PSC-UxP-CP) des del juny de 2019. 

Declaracions:

béns i activitats

Retribució:

Retribucions i dedicació

 
 
 
 
^