Formularis
Curs online d'atenció i comunicació efectiva
 
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Formulari d'Inscripció: Formació en línia atenció i comunicació efectiva amb el client
Places limitades, per ordre d'inscripció.
Formularis
09 JUNY 2020

La present formació s'adreça prioritàriament a persones en situació d'atur i té com a objectiu general aprendre a aplicar tècniques de comunicació en situacions d'atenció o assessorament al client. Conèixer les tècniques de comunicació més utilitzades aplicables en situacions d'atenció al client/consumidor/usuari. Identificar els elements de la queixa o reclamació i aprendre a argumentar les possibles vies de solució. Treballar adequadament l'escolta activa i les tècniques d'assertivitat.

Places limitades, per ordre d'inscripció.

Durada: 60 hores
Dates: del 7 al 24 de juliol de 2020
Horari virtual amb el/la docent: de 9.30 a 11.30 h
Horari de treball personal: es requereix destinar unes hores flexibles al treball personal del curs.
Lloc: aula virtual, es comunicarà l'accès un dia abans de l'inici del curs.
Requisits: la persona participant ha de disposar de pc, connexió a internet, coneixements bàsics d'informàtica i compte de google gmail.


Continguts del curs:

M.1 Informació i atenció al client/consumidor/usuari (30 hores)

Informació del client.

 • Queixes.
 • Reclamacions.
 • Qüestionaris de satisfacció.
 • Arxiu i registre de la informació del client.
 • Tècniques d'arxiu: naturalesa i finalitat de l'arxiu.
 • Elaboració de fitxers.
 • Procediments de gestió i tractament de la informació dins de l'empresa.
 • Bases de dades per al tractament de la informació al departament d'atenció al client/consumidor/usuari.
 • Estructura i funcions d'una base de dades.
 • Tipus de bases de dades.
 • Bases de dades documentals.
 • Ús de bases de dades: recerca i recuperació d'arxius i registres.
 • Gravació, modificació i supressió d'informació.
 • Consulta d'informació.
 • Normativa de protecció de dades de bases de dades de clients.
 • Procediments de protecció de dades.
 • Confecció i presentació d'informes. 

Model de comunicació interpersonal:

 • Elements: objectius, subjectes i continguts.
 • Comunicació presencial i no presencial.
 • Comunicació amb una o diverses persones: diferències i dificultats.
 • Barreres i dificultats en la comunicació interpersonal presencial.
 • Expressió verbal. 

Comunicació no verbal:

 • Comunicació corporal.
 • Empatia i assertivitat: Principis bàsics. Escolta activa.     

Comunicació no presencial:

 • Característiques i tipologia.
 • Barreres i dificultats: models de comunicació telefònica.
 • Expressió verbal a través del telèfon.
 • Comunicació no verbal: el somriure telefònic.
 • Regles de la comunicació telefònica.
 • El missatge i el llenguatge en la comunicació telefònica: el llenguatge positiu.

Comunicació escrita:

 • Cartes.
 • Correu electrònic: elements clau.
 • Missatgeria instantània: característiques.
 • Comunicació a les xarxes (intranet/Internet)

 

M.2 Gestió de queixes i reclamacions en matèria de consum (20 hores)

Comunicació en situacions de queixes i reclamacions de consum

 • Conceptes:
  • Queixa.
  • Reclamació.
  • Consulta.
  • Denúncia.
 • Parts intervinents:
  • Caracterització del client/consumidor/usuari davant de queixes i reclamacions.
  • Situació, percepció, motivació: clima.
  • Tractament.
 • Processos de comunicació en situacions de consultes, queixes i reclamacions:
  • Interpersonal.
  • Telefònica.
  • Escrita.
  • Telemàtica.
 • Eines de comunicació aplicables a l'assessorament i la negociació de conflictes de consum:
  • Teoria de l'argumentació: components, context i condicions.
  • Dialèctica de l'argumentació.
  • Negociació i tècniques de comunicació

Negociació i resolució davant d'una queixa o reclamació de consumidors i usuaris

 • Objectius en la negociació d'una reclamació (denúncia del consumidor).
 • Tècniques utilitzades en la negociació de reclamacions.
 • Caracterització del procés de negociació.
  • Tipus de clients/consumidors/usuaris.
  • Factors influents.
  • Plans de negociació: preparació., desenvolupament, resolució.

 

M.3 Anglès bàsic per a activitats comercials (10 hores)

Terminologia específica en les relacions comercials amb clients.

 • Usos i estructures habituals en l'atenció al client/consumidor.
  • Salutacions.
  • Presentacions.
  • Fórmules de cortesia habituals.
 • Situacions habituals en les reclamacions i queixes de clients.
 • Simulació de situacions d'atenció al client i resolució de reclamacions amb fluïdesa i naturalitat.


Inscripcions:

Dades del/la Sol•licitant:
*
*
*
*
*
*
*Estat:
*Autoritzo expressament que és recullin o captin imatges d'aquest curs i, i concedeixo el dret de fer servir i mostrar públicament (inclòs per internet i xarxes socials) les imatges del curs formatiu, per ús divulgatiu de l'Ajuntament de Premià de Mar
Cliqueu per veure l'ajuda *

He llegit i accepto la política de privacitat


^