Informació sobre els preus dels lloguers d'habitatge segons la nova normativa
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterComparteix a Google+Compartir per correu electrònicComparteix a Linkedin
Imprimir
Notes de Premsa
12 GENER 2021

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) informa que el passat mes de setembre va entrar en vigor la llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, que permet regular els preus del lloguer d'habitatges a diversos municipis de Catalunya, entre els quals Premià de Mar.

Els aspectes més destacats de la llei són els següents:

¿Com es fixa la renda? La renda pactada no pot superar el preu de referència que marca la Llei ni tampoc la renda consignada en el darrer contracte d'arrendament, actualitzada d'acord amb l'índex de garantia de competitivitat. Caldrà informar el llogater de l'aplicació del valor que correspon a l'índex de referència del preu, i si s'escau, de l'import de la renda del darrer contracte d'arrendament vigent en aquell mateix habitatge.

¿Com es calcula el preu de referència? El preu de referència és l'índex mitjà de preus de lloguer que resulti segons les característiques de l'habitatge, i que es recull al web de l'Agència d'Habitatge de Catalunya. El preu es pot incrementar per sobre del de referència en el cas que es duguin a terme obres de millora, o bé incrementant com a màxim un 5% quan l'habitatge compti, com a mínim, amb tres de les següents característiques: ascensor, aparcament, habitatge moblat, calefacció o refrigeració, zona comunitària d'ús compartit, piscina o altres equipaments, consergeria o vistes especials. En els arrendaments d'habitatges nous o rehabilitats, la Llei s'aplicarà a partir de l'any 2023.

¿Quan s'aplica la norma? En signar un nou contracte de lloguer o quan es renova el contracte de lloguer ja existent. També si hi ha una renovació del contracte de lloguer, quan se n'amplia la durada o se'n modifica la renda.

¿Quins són els lloguers exclosos d'aquesta norma? Els signats abans de l'1 de gener de 1995, els habitatges subjectes a règims de protecció oficial, els subjectes als programes d'inserció o mediació social o de lloguer socials i els habitatges de lloguer de caràcter assistencial.

¿Què es pot fer davant l'incompliment de la llei?

Si es cobren rendes per sobre dels límits establerts, la persona arrendatària pot interposar demanda judicial perquè es determini la renda i reclamar la restitució de les quantitats que pertoquin, o bé denunciar-ho a l'Agència d'Habitatge de Catalunya.

Es podran imposar sancions per incomplir les normes que determinen la renda, amagar a la persona arrendatària la informació relativa a l'índex o l'import del lloguer del contracte anterior necessària per determinar el preu de referència, amb multa de 9.001 a 90.000 €. També es pot sancionar per no fer constar l'índex de referència de preus de lloguer o, si correspon, l'import de la renda del contracte anterior, establir una renda superior al límit fixat per la norma, o no adjuntar el document que genera l'índex de referència o la informació relativa a la importació de la renda de lloguer, així com falsejar o alterar la informació, amb multa de 3.000 a 9.000 €.

Per a més informació, cal adreçar-se al Punt d'Informació d'Habitatge, a la Nau 2 de l'antiga Fàbrica del Gas, carrer de Joan XXIII 2-8, trucant al telèfon 93 741 74 04 o escrivint a l'adreça electrònica habitatge@premiademar.cat

Des de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) es poden tramitar, de forma gratuïta, consultes, queixes o reclamacions i, en determinats casos, poden ser remeses als organismes competents, per tal que puguin seguir el seu curs. Des d'aquest servei també es poden promoure altres tipus d'accions en relació amb la defensa dels drets del consumidor. Cal demanar cita prèvia a través del web municipal o bé trucant al 93 741 74 00.

^