Els aparcaments i la seva regulació
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònicComparteix a Linkedin
Imprimir
Informació
24 MARç 2023

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) informa que els titulars dels aparcaments de vehicles tenen responsabilitats i que aquestes es troben regulades.

La modalitat d'aparcaments més habitual s'anomena “estacionaments rotatoris”. Són aquells en els quals el titular de l'aparcament està obligat a facilitar una plaça d'aparcament per un període de temps variable, no prefixat. En aquesta modalitat el preu es pactarà per minut d'estacionament, sense possibilitat d'arrodoniment a unitats de temps no efectivament consumides o utilitzades.

Obligacions de la persona titular de l'aparcament

Les obligacions de la persona titular de l'aparcament són:

  • Facilitar al client, sempre que se li hagi permès l'entrada, un espai per aparcar el vehicle.
  • Lliurar a l'usuari en format paper, o en qualsevol altra suport durador que permeti la seva conservació, un justificant o resguard de l'aparcament.
  • En el justificant es farà constar, en tot cas, la identificació del vehicle i si l'usuari fa lliurament al responsable de l'aparcament de les claus del vehicle.
  • D'aquesta obligació d'identificació estaran exempts els aparcaments d’ús exclusiu per a clients d'establiments comercials amb sistemes de control d'accés l'horari dels quals coincideixi amb el de l'establiment.
  • El vehicle s'identificarà mitjançant la seva matrícula o qualsevol marcador que permeti aquesta identificació en el resguard lliurat a l'usuari.
  • En el cas de l'estacionament rotatori es farà constar en el justificant, a més, el dia, hora i minut d'entrada.

Però l'obligació capital és la de restituir el vehicle en les mateixes condicions en què s'ha deixat, com també els accessoris i components que s'hi trobin incorporats funcionalment (de manera fixa i inseparable) i que siguin habituals i ordinaris, per la seva naturalesa o valor, al tipus de vehicle de què es tracti. En tot cas, hem de retirar nosaltres mateixos els accessoris no fixos i extraïbles, com aparells electrònics i/o telèfons mòbils, ja que el titular de l'aparcament no es fa responsable de la seva restitució.

El titular de l'aparcament ha d'indicar, per qualsevol mitjà que possibiliti el seu coneixement abans de contractar i de manera fàcilment perceptible, els preus, horaris i les normes d’ús i funcionament de l'aparcament. I sobretot  disposar de fulls de reclamació.

Des de l'OMIC es poden tramitar, de forma gratuïta, consultes, queixes o reclamacions i, en determinats casos, poden ser remeses als organismes competents, per tal que puguin seguir el seu curs. Des d'aquest servei també es poden promoure altres tipus d'accions en relació amb la defensa dels drets del consumidor. Cal demanar cita prèvia a través del web municipal o bé trucant al 93 741 74 00.

^