Portada Regidors Regidors Mandat 2015-2019 Antoni Subirà Comas
(PDeCAT) 2015-2019
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Antoni Subirà Comas
(PDeCAT) 2015-2019

Antoni Subirà i Comas

1r tinent d´alcalde. Àrea de Territori i Sostenibilitat Regidor DELEGAT d´Urbanisme, d´Obres Públiques i Serveis Municipals, COORDINADOR de les delegacions específiques de Medi Ambient i Salut Pública amb les següents facultats de gestió:

Estudi, proposta, organització, i execució de les matèries següents:

 • Planejament urbanístic: supramunicipal, municipal i derivat
 • Infraestructures generals del territori: Port, Carretera N-II, Estació, Nova estació, etc.
 • Gestió urbanística
 • Guals i reserva d´aparcaments
 • Ocupació de la via pública
 • Llicències urbanístiques: obres majors, obres menors, primera ocupació, serveis, etc.
 • Relacions amb les empreses de subministraments elèctric, telefonia, gas, aigua, etc.
 • Brigada municipal d'obres
 • Projectes d'obres municipals ordinàries
 • Activitats ambientals, recreatives, comercials i qualsevol altre sectorial vinculada
 • Transports
 • Promoció i gestió d´aparcaments municipals
 • Relacions amb el parc de bombers i amb la Creu Roja
 • Gestió de les sol·licituds i obtenció de totes les subvencions d'entitats públiques o privades relacionades amb les seves delegacions
 • Proposar la iniciació i l´aprovació dels expedients de contractació que s´impulsin des de la seva regidoria

Delegat de forma específica l´exercici de les següents atribucions:

 1. Dictar ordres d´execució per fer complir el deure legal de conservació i rehabilitació del sòl i les obres, i per enderrocar o reparar els immobles que estiguin en estat ruïnós i les que derivin de qualsevol altra de les matèries delegades.
 2. Imposar multes coercitives i mesures cautelars en l´àmbit de les matèries delegades.
 3. Conèixer i resoldre els expedients en matèria d´intervenció per restablir la legalitat urbanística vulnerada.
 4. Atorgar llicències urbanístiques d´obres menors, de serveis i d´altres elements visibles des de la via pública, quan aquesta competència no estigui atribuïda a la Junta de Govern Local en resoldre´s conjuntament amb d´altres llicències.
 5. Requerir el compliment de les prescripcions o condicions de les llicències urbanístiques, d´activitats i d´espectacles públics i activitats recreatives.
 6. Resoldre sobre la validesa i eficàcia de les comunicacions prèvies d´obres, primera ocupació, prevenció i control ambiental de les activitats, espectacles públics i activitats recreatives.
 7. Atorgar llicències d´ocupació de la via pública.
 8. Atorgar llicències de guals i reserva d´aparcament.
 9. Aprovar la devolució de les fiances dipositades, quan hagi estat l´òrgan que va determinar el seu dipòsit.
 10. Incoar i resoldre els expedients sancionadors en matèria d´urbanisme, prevenció i control ambiental de les activitats, espectacles públics i activitats recreatives, ocupació de la via pública, guals i reserves d´aparcament.

+ INFORMACIÓ

Professió:

Arquitecte autònom

Correu-e:

subiraca@premiademar.cat

Biografia

Antoni Subirà Comas. Neix a Premia de Mar el 7 desembre del 1965. Arquitecte Tècnic i postgrau Enginyer de l'edificació.

Va treballar en empreses de serveis i construcció i actualment és autònom.

Es regidor per CiU (CDC) des de 2011.

Declaracions: 
Retribució:
26.522,58€ bruts/anuals (dedicació parcial: 67,79%)
 
 
 
 
^