Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA-E) 2015-2019
La Coalició Premià de Mar
Correu electrònic:
lacoalipremia@gmail.com

Adreça: Carrer del segle, 5

Horari d'atenció: dilluns de 19 a 20.30 h

Enllaç web: coaliciopremia.blogspot.com

Membres del grup municipal

Elena Martín
Rafa Fernández

.

Articles d'opinió del grup municipal Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa(ICV-EUiA-E) 2015-2019
 
 
^