Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés  (PSC-CP) 2015-2019

PSC


Correu electrònic: gm_psc@premiademar.cat

Telèfon: 648612620

Adreça: c/ Passatge Prim 64, local

Horari d'atenció: dimarts i dijous de 19.00 - 21.00h

Enllaç web: http://premiademar.socialistes.cat/

Membres del grup municipal:

David Gutiérrez
Olga Safont

Articles d'opinió del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) 2015-2019
 
 
^