Processos finalitzats (arxiu)
 
Perfil web
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
Auxiliar Administratiu (OPO2017)
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electr˛nicComparteix a Linkedin
Imprimir
Seu electr˛nica
Tauler d'Anuncis Oficials
01 JUNY 2018
  • a) Presentació d'instància a l'OAC:
   Sol·licitar cita prèvia a l'OAC:
  • b) Telemàticament:
   Registre electrònic, amb certificat digital mitjançant model oficial i normalitzat previst a: https://www.epremia.net/ovac.
  • c) Si la instància es presenta per correu administratiu  o per qualsevol altre mitjà establert a l'article 16.4 de la Llei 39/2015,  caldrà enviar per correu electrònic (rrhh-seleccio@premiademar.cat) còpia de la sol·licitud amb el segell de correus dins dels termini de presentació d'instàncies.

  Documentació a presentar:

  • Instància complimentada.
  • Fotocòpia del DNI, NIE, passaport o altre document identificatiu oficial.
  • Fotocòpia del certificat de coneixements de llengua catalana del nivell exigit.
  • Per aquells aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, fotocòpia d'acreditació dels coneixements de llengua castellana en el grau adequat a l'exercici de les funcions pròpies de la plaça convocada en els termes expressat  a les bases. 
  • Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida, especificada a les bases 
  • Currículum vitae de l'aspirant.
  • Declaració Jurada
  • Únicament els d'aspirants amb discapacitat igual o superior al  33% reconeguda, dictamen vinculant de les condicions psíquiques, físiques o sensorials expedit per l'equip multiprofessional competent.
  • Justificant d'exempció de pagament dels drets d'examen si s'escau (ordenança fiscal 4.1 taxa d'expedició de documents administratius)
  Anuncis
  Bases

  Bases Auxiliar Administratiu

  CATCert certifica que en data 01-06-2018 12:08:11 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 19
  Mida: 214.11 kB

  Anunci convocatòria Oferta Pública Ocupació 2017 torn lliure

  Anunci convocatòria Oferta Pública Ocupació 2017 torn lliure

  CATCert certifica que en data 01-06-2018 09:06:01 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 62.64 kB

  Resolucio provisional admesos i exclosos auxiliar administratiu

  Resolucio provisional admesos i exclosos auxiliar administratiu

  CATCert certifica que en data 03-07-2018 11:11:48 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 6
  Mida: 1.66 MB

  Anunci prova català Auxiliar Administratiu (OPO2017)

  Anunci prova català Auxiliar Administratiu (OPO2017)

  CATCert certifica que en data 11-07-2018 17:43:51 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 421.97 kB

  Resolució definitiva admesos i exclosos auxiliar administratiu

  Resolució definitiva admesos i exclosos auxiliar administratiu

  CATCert certifica que en data 13-07-2018 14:39:06 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 5
  Mida: 186.72 kB

  Anunci convocatòria proves fase oposició auxiliar administratiu

  Anunci convocatòria proves fase oposició auxiliar administratiu

  CATCert certifica que en data 25-09-2018 09:01:06 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 3
  Mida: 831.6 kB

  Anunci canvi lloc i hora proves Auxiliars Administratius

  Anunci canvi lloc i hora proves Auxiliars Administratius

  CATCert certifica que en data 28-09-2018 10:58:07 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 4
  Mida: 660.68 kB

  Canvi d'ubicació i hora de les proves d'Auxiliars Administratiu del proper 3 d'octubre de 2018

  Resultats proves auxiliars administratius Oferta Pública 2017 Torn Llliure

  Resultats proves auxiliars administratius Oferta Pública 2017 Torn Llliure

  CATCert certifica que en data 04-10-2018 13:50:18 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 281.28 kB

  Resultat entrevistes i total fase oposició

  Resultat entrevistes i total fase oposició

  CATCert certifica que en data 19-10-2018 20:14:09 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 461.34 kB

  Anunci resultas finals procés selectiu Auxiliar administratiu

  Anunci resultas finals procés selectiu Auxiliar administratiu

  CATCert certifica que en data 14-11-2018 13:57:01 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 158.98 kB

  Document excel   Formulari valoració de mèrits

^