Processos finalitzats (arxiu)
 
Perfil web
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
Conserge (OPO2017)
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electr˛nicComparteix a Linkedin
Imprimir
Seu electr˛nica
Tauler d'Anuncis Oficials
01 JUNY 2018
  • a) Presentació d'instància a l'OAC:
   Sol·licitar cita prèvia a l'OAC: www.premiademar.cat/citaprevia
  • b) Telemàticament:
   Registre electrònic, amb certificat digital mitjançant model oficial i normalitzat previst a: https://www.epremia.net/ovac.
  • c) Si la instància es presenta per correu administratiu  o per qualsevol altre mitjà establert a l'article 16.4 de la Llei 39/2015,  caldrà enviar per correu electrònic (rrhh-seleccio@premiademar.cat) còpia de la sol·licitud amb el segell de correus dins dels termini de presentació d'instàncies.

  Documentació a presentar:
  • Instància complimentada.
  • Fotocòpia del DNI, NIE, passaport o altre document identificatiu oficial.
  • Fotocòpia del certificat de coneixements de llengua catalana del nivell exigit.
  • Per aquells aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, fotocòpia d'acreditació dels coneixements de llengua castellana en el grau adequat a l'exercici de les funcions pròpies de la plaça convocada en els termes expressat  a les bases. 
  • Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida, especificada a les bases 
  • Currículum vitae de l'aspirant.
  • Declaració Jurada
  • Únicament els d'aspirants amb discapacitat igual o superior al  33% reconeguda, dictamen vinculant de les condicions psíquiques, físiques o sensorials expedit per l'equip multiprofessional competent.
  • Justificant d'exempció de pagament dels drets d'examen si s'escau (ordenança fiscal 4.1 taxa d'expedició de documents administratius)
  • Fotocòpia del certificat negatiu expedit pel Registre Central de Delinqüents Sexuals.
  Anuncis

  Anunci convocatòria Oferta Pública Ocupació 2017 torn lliure

  Anunci convocatòria Oferta Pública Ocupació 2017 torn lliure

  CATCert certifica que en data 01-06-2018 09:06:01 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 62.64 kB

  Bases

  Bases

  CATCert certifica que en data 01-06-2018 12:09:44 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 19
  Mida: 231.49 kB

  Resolució provisional admesos i exclosos Conserge

  Resolució provisional admesos i exclosos Conserge

  CATCert certifica que en data 02-07-2018 15:38:43 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 3
  Mida: 162.22 kB

  Anunci inici procés selectiu Conserge

  Anunci inici procés selectiu Conserge

  CATCert certifica que en data 11-07-2018 17:25:40 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 438.16 kB

  Resolució definitiva admesos i exclosos Conserge

  Resolució definitiva admesos i exclosos Conserge

  CATCert certifica que en data 13-07-2018 14:42:30 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 5
  Mida: 186.72 kB

  Resultats català Conserge

  Resultats català Conserge

  CATCert certifica que en data 17-07-2018 11:59:36 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 522.85 kB

  Resultats prova coneixements i prova pràctica Conserge 2017

  Resultats prova coneixements i prova pràctica Conserge 2017

  CATCert certifica que en data 18-07-2018 09:01:56 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 278.3 kB

  Resultats prova psicotècnica Conserge 2017

  Resultats prova psicotècnica Conserge 2017

  CATCert certifica que en data 18-07-2018 09:02:01 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 259.39 kB

  Resultats entrevista Conserge

  Resultats entrevista Conserge

  CATCert certifica que en data 18-07-2018 14:45:48 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 260.77 kB

  CATCert certifica que en data 20-07-2018 09:53:29 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Resultats finals

  Resultats finals

  CATCert certifica que en data 25-07-2018 16:14:19 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 353.22 kB

^