Processos finalitzats (arxiu)
 
Perfil web
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
Conserge-Informador (OPO2017)
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electr˛nicComparteix a Linkedin
Imprimir
Seu electr˛nica
Tauler d'Anuncis Oficials
01 JUNY 2018
  • a) Presentació d'instància a l'OAC:
   Sol·licitar cita prèvia a l'OAC:www.premiademar.cat/citaprevia
  • b) Telemàticament:
   Registre electrònic, amb certificat digital mitjançant model oficial i normalitzat previst a:https://www.epremia.net/ovac.
  • c) Si la instància es presenta per correu administratiu  o per qualsevol altre mitjà establert a l'article 16.4 de la Llei 39/2015,  caldrà enviar per correu electrònic (rrhh-seleccio@premiademar.cat) còpia de la sol·licitud amb el segell de correus dins dels termini de presentació d'instàncies.

  Documentació a presentar:
  • Instància complimentada.
  • Fotocòpia del DNI, NIE, passaport o altre document identificatiu oficial.
  • Fotocòpia del certificat de coneixements de llengua catalana del nivell exigit.
  • Per aquells aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, fotocòpia d'acreditació dels coneixements de llengua castellana en el grau adequat a l'exercici de les funcions pròpies de la plaça convocada en els termes expressat  a les bases. 
  • Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida, especificada a les bases 
  • Currículum vitae de l'aspirant.
  • Declaració Jurada
  • Únicament els d'aspirants amb discapacitat igual o superior al  33% reconeguda, dictamen vinculant de les condicions psíquiques, físiques o sensorials expedit per l'equip multiprofessional competent.
  • Justificant d'exempció de pagament dels drets d'examen si s'escau (ordenança fiscal 4.1 taxa d'expedició de documents administratius)
  • Fotocòpia del certificat negatiu expedit pel Registre Central de Delinqüents Sexuals.
  Anuncis

  Anunci convocatòria Oferta Pública Ocupació 2017 torn lliure

  Anunci convocatòria Oferta Pública Ocupació 2017 torn lliure

  CATCert certifica que en data 01-06-2018 09:06:01 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 62.64 kB

  Bases

  Bases

  CATCert certifica que en data 01-06-2018 12:10:26 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 20
  Mida: 235.16 kB

  Resolucio provisional admesos exclosos conserge informador

  Resolucio provisional admesos exclosos conserge informador

  CATCert certifica que en data 03-07-2018 11:27:00 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 6
  Mida: 1.66 MB

  Anunci prova català Conserge Informador

  Anunci prova català Conserge Informador

  CATCert certifica que en data 11-07-2018 20:51:46 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 422.39 kB

  Resolució definitiva admesos i exclosos Conserge Informador

  Resolució definitiva admesos i exclosos Conserge Informador

  CATCert certifica que en data 13-07-2018 14:44:16 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 5
  Mida: 186.72 kB

  Resultats prova catala procés Conserge informador

  Resultats prova catala procés Conserge informador

  CATCert certifica que en data 20-07-2018 09:59:11 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 679.96 kB

  Anunci proves

  Anunci proves

  CATCert certifica que en data 18-09-2018 14:54:07 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 217.27 kB

  Resultats proves

  Resultats proves

  CATCert certifica que en data 27-09-2018 13:18:12 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 199.8 kB

  Anunci Entrevistes Conserge Informador OPO 2017

  Anunci Entrevistes Conserge Informador OPO 2017

  CATCert certifica que en data 02-10-2018 10:57:44 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 444.67 kB

  Anunci resultats entrevista Conserge Informador

  Anunci resultats entrevista Conserge Informador

  CATCert certifica que en data 10-10-2018 09:18:39 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 132.26 kB

  Document excel Formulari valoració de mèrits

  ANUNCI resultats finals procés selectiu conserge-informador

  ANUNCI resultats finals procés selectiu conserge-informador

  CATCert certifica que en data 09-11-2018 08:51:00 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 286.58 kB

^