Sergent Policia Local
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterComparteix a Google+Compartir per correu electr˛nicComparteix a Linkedin
Imprimir
Seu electr˛nica
Tauler d'Anuncis Oficials
20 JUNY 2018
 • Presentaciˇ d'instÓncia a l'OVAC:

  Per ser admŔs/a a les proves selectives els/les aspirants han de presentar a l’Oficina Virtual d'Atenciˇ al CiutadÓ (OVAC), conjuntament amb la solĚlicitud la segŘent documentaciˇ:

  • Arxiu en format PDF. corresponent al certificat acreditatiu del nivell de coneixements de la llengua catalana establert a la base 3.1.i).
  • Arxiu en format PDF. corresponent al tÝtol acadŔmic.
  • Arxiu en format PDF. corresponent al currÝculum vitae de l'aspirant.
  • Arxiu en format PDF. corresponent al permÝs de conduir indicat a la base 3.1.
  • Declaraciˇ jurada relativa als punts c), f) i h) de la base tercera.

  CaldrÓ satisfer, dins el termini de presentaciˇ d'instÓncies, els drets d'examen fixats a les ordenances fiscals vigents, que nomÚs seran retornats en el sup˛sit de ren˙ncia a la participaciˇ, prŔvia a la publicaciˇ de la llista d’ admesos/es i exclosos/ses.

  Les persones participants restaran exemptes de justificar les condicions i els requisits ja acreditats i que no requereixin actualitzaciˇ. En aquest cas caldrÓ indicar de forma expressa de quina documentaciˇ es tracta i en quin procediment es va aportar. ┌nicament hauran d'acreditar la seva condiciˇ i altres circumstÓncies de les quals l'ajuntament no tingui constÓncia. 

  Un cop finalitzat el termini de presentaciˇ de solĚlicituds, el president/a de la corporaciˇ o l'autoritat delegada dictarÓ una resoluciˇ en el termini mÓxim d'un mes, en la qual declararÓ aprovada la llista d'admesos/es i d'exclosos/es. Aquesta resoluciˇ, aixÝ com la composiciˇ dels membres del tribunal qualificador es publicarÓ al tauler d'anuncis de la corporaciˇ, i aqui mateix.

  El dia, l'hora i el lloc del comenšament de les proves es publicaran aqui mateix

  Es concedirÓ un perÝode de deu dies hÓbils per a esmenes i possibles reclamacions. Les alĚlegacions presentades es resoldran en el termini dels trenta dies segŘents a la finalitzaciˇ del termini per a la presentaciˇ. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resoluciˇ, les alĚlegacions s'entendran desestimades

  Un cop publicats els resultats de la fase d'oposiciˇ, els/les aspirants que l'hagin superat, hauran de complimentar i presentar telemÓticament el formulari que s'habilitarÓ en aquesta pÓgina , amb les seves dades i adjuntar els fitxers amb l'autovaloraciˇ de mŔrits, que podran descarregar prŔviament a la mateixa web, aixÝ com els justificants dels mŔrits alĚlegats, que no s'hagin acreditat anteriorment, en format PDF. No s'acceptaran documents que no estiguin en aquest format. 

  Anuncis
  Bases Sergent

  Bases Sergent

  CATCert certifica que en data 20-06-2018 11:55:51 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  PÓgines: 22
  Mida: 310,49 kB

  Anunci convocat˛ria Sergent

  Anunci convocat˛ria Sergent

  CATCert certifica que en data 29-06-2018 09:15:52 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  PÓgines: 1
  Mida: 35,81 kB

  Resoluciˇ provisional admesos i exclosos Sergent

  Resoluciˇ provisional admesos i exclosos Sergent

  CATCert certifica que en data 03-08-2018 11:17:49 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  PÓgines: 2
  Mida: 144,58 kB

  Resoluciˇ definitiva admesos i exclosos i designaciˇ tribunal Sergent

  Resoluciˇ definitiva admesos i exclosos i designaciˇ tribunal Sergent

  CATCert certifica que en data 04-10-2018 13:30:11 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  PÓgines: 3
  Mida: 198,21 kB

  Anunci resultats prova coneixements, prova practica i convocat˛ria entrevista_Sergent

  Anunci resultats prova coneixements, prova practica i convocat˛ria entrevista_Sergent

  CATCert certifica que en data 26-10-2018 12:49:23 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  PÓgines: 1
  Mida: 284,9 kB

  Anunci resultats psicotŔcnic i convocat˛ria entrevistes_Sergent

  Anunci resultats psicotŔcnic i convocat˛ria entrevistes_Sergent

  CATCert certifica que en data 07-11-2018 15:14:25 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  PÓgines: 1
  Mida: 333,65 kB

  Excel Formulari valoraciˇ de mŔrits

  ANUNCI resultats finals_Sergent

  ANUNCI resultats finals_Sergent

  CATCert certifica que en data 13-11-2018 11:42:14 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  PÓgines: 1
  Mida: 291,52 kB

^