Borsa de Treball i Processos selectius excepcionals (substitucions, acumulacions de tasques...)
 
Perfil web
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
ProcÚs selectiu excepcional per cobrir una vacant temporal d'un/a Professor/a de Llenguatge Musical (A1)
Resultats
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electr˛nicComparteix a Linkedin
Imprimir
Seu electr˛nica
Tauler d'Anuncis Oficials
02 AGOST 2022
 • S'ofereix un contracte per substitució amb incorporació el proper 12 de setembre del 2022.

  La jornada laboral serà de 16 hores setmanals repartides de la següent manera:

  Dilluns de 17.5 a 20.30h (lectives).

  Dimarts de 15.15 a 17.15h (reunió de departament) de 17.15 a 20.45h (lectives).

  Dimecres de 17.15 a 19.30h (lectives).

   Les funcions  principals a desenvolupar són

  ·Coordinar amb el professorat i implantar els programes educatius al seu càrrec.

  ·Preparar i impartir el contingut de les diferents matèries en l’àmbit del llenguatge musical i la sensibilització musical.

  ·Col·laborar en la programació, organització i seguiment de les d'activitats complementàries.

  ·Acompanyar als usuaris durant el desenvolupament de les activitats.

  ·Realitzar les correccions, avaluacions i el seguiment dels/les alumnes.

  ·Oferir estratègies i pautes per a la millora del potencial educatiu de l'alumnat.

  ·Atendre i informar als usuaris i les famílies.

  ·Redactar memòries d'activitats, documents i informes relatius al seu àmbit competencial.

  Tasques específiques:

  ·Impartir classes de la seva especialitat, les quals estaran dirigides a alumnes d'entre 5 i 17 anys i a alumnat adult.

  ·Programar i preparar les classes i les aules.

  ·Vetllar per l'ordre i el silenci dins l'escola.

  ·Atendre demandes, preguntes i tutories de famílies i alumnat.

  ·Coordinar la programació́ de les unitats didàctiques amb la resta del professorat.

  ·Elaborar els informes pedagògics quadrimestrals dirigits a pares, mares i a l'alumnat adult.

  ·Assajar amb la resta del professorat els diferents repertoris per dirigir els concerts, audicions, etc. i acompanyar l'alumnat en aquestes activitats.

  ·Preparar i vetllar pel bon funcionament dels concerts, audicions, etc.

  ·Assistir a les reunions de coordinació, planificació i avaluació de l'acció pedagògica.

  ·Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat.

  ·Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà̀ fins i tot una vegada acabada la seva relació́ laboral amb la Corporació.

  Titulació requerida

  Títol superior de Llenguatge Musical (Pla 66), Títol Superior de Pedagogia o Titulació equivalent.

  (En el cas de titulacions relacionades amb interpretació instrumental, l'experiència en la docència del llenguatge musical i la sensibilització ha de ser demostrada mitjançant el certificat corresponent). Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent.

  La retribució bruta anual, tenint en compte que es tracta d'un 42,86 % de la jornada, és de 12.960,76 €.

  Procés regulat segons l'apartat 6 del punt 3 de la bases generals reguladores dels processos selectius. 

  Es realitzarà una entrevista per competències, prèvia preselecció de currículums, on es valoraran les següents competències: Compromís i identificació amb l'organització, orientació a la persona, planificació i organització, Capacitat d'autodesenvolupament i habilitats comunicatives.

  Les persones interessades en participar han de fer la inscripció mitjançant  la xarxa Xaloc: Inscripció oferta XALOC.

  I presentar per correu electrònic a la bústia de: ocupacio@premiademar.cat, fins data màxima 11 d'agost del 2022 la següent documentació: 

  ·         Fotocòpia del DNI, NIE, Passaport, o altre document d'identificació oficial.

  ·         Fotocòpia del títol acadèmic.

  ·         Currículum vitae actualitzat.

  ·         Informe de vida laboral.

  ·         Acreditació de l'experiència professional relacionada.

   Anuncis:

  Resultats Procés de selecció Escola de Música

  Resultats Procés de selecció Escola de Música

  CATCert certifica que en data 06-09-2022 12:34:04 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 154.54 kB

^