Liquidació pressupost 2014 (amb l'Informe d'Intervenció que conté els Objectius d'estabilitat pressupostària, el nivell d'endeutament i la regla de la despesa)
^