Liquidació pressupost 2016 (amb l'Informe d'Intervenció que conté els Objectius d'estabilitat pressupostària,el nivell d'endeutament i la regla de la despesa)
^