Processos finalitzats (arxiu)
 
Perfil web
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
Oficial Brigada d'Obres i Serveis_OPO 2018
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electr˛nicComparteix a Linkedin
Imprimir
Seu electr˛nica
Tauler d'Anuncis Oficials
15 NOVEMBRE 2018
 • 1. Presentació d'instàncies a l'OVAC:
  Per ser admès/a a les proves selectives els/les aspirants han de presentar a l'Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà (OVAC) conjuntament amb la sol·licitud la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI, NIE, passaport o altre document identificatiu oficial.
  • Fotocòpia del certificat de coneixements de llengua catalana del nivell exigit a l'annex.
  • Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida i especificada a les bases generals.
  • Fotocòpia del permís de conduir exigit a l'annex.
  • Currículum vitae de l'aspirant.
  • En el cas de les persones amb discapacitat igual o superior al 33% que la tinguin reconeguda legalment:
   • Fotocòpia del dictamen vinculant de les condicions psíquiques, físiques o sensorials expedit per l'equip multiprofessional compentent i emès abans del començament de la primera prova.
   • Els aspirants que desitgin l'adaptació de temps i mitjans per a la realització de les proves, o l'adaptació del lloc de treball, han de fer constar aquestes circumstàncies a la sol·licitud i aportar un certificat emès per l'equip de valoració multiprofessional competent que indiqui quines són les adaptacions necessàries.

  2. Satisfer, dins el termini de presentació d'instàncies, els drets d'examen fixats a les ordenances fiscals vigents, que només seran retornats en el supòsit de renúncia a la participació, prèvia a la publicació de llista d'admesos/es i exclosos/es.

  .

  Anuncis:
  Bases generals Promoció Interna

  Bases generals Promoció Interna

  CATCert certifica que en data 15-11-2018 11:00:25 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 19
  Mida: 438.94 kB

  Annexos VI i VII Bases generals Promoció Interna

  Annexos VI i VII Bases generals Promoció Interna

  CATCert certifica que en data 15-11-2018 11:01:47 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 7
  Mida: 250.47 kB

  Anunci convocatòria DOGC_Oficial Brigada d'Obres i Serveis

  Anunci convocatòria DOGC_Oficial Brigada d'Obres i Serveis

  CATCert certifica que en data 20-11-2018 07:51:24 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 34.73 kB

  Excel Valoració mèrits

  Resolució admesos i designació tribunal_Oficial Brigada Obres

  Resolució admesos i designació tribunal_Oficial Brigada Obres

  CATCert certifica que en data 14-12-2018 13:48:56 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 153.82 kB

  Anunci convocatòria prova català_Oficial de la Brigada d'Obres (PI)

  Anunci convocatòria prova català_Oficial de la Brigada d'Obres (PI)

  CATCert certifica que en data 28-12-2018 13:37:39 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 358.48 kB

  Anunci suspensió prova català_procés selectiu Oficial Brigada Obres

  Anunci suspensió prova català_procés selectiu Oficial Brigada Obres

  CATCert certifica que en data 08-01-2019 10:05:27 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 358.1 kB

  Anunci convocatòria prova de català

  Anunci convocatòria prova de català

  CATCert certifica que en data 23-01-2019 09:29:35 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 358.48 kB

  Anunci resultats prova català i convocatòria prova_Oficial Brigada Obres

  Anunci resultats prova català i convocatòria prova_Oficial Brigada Obres

  CATCert certifica que en data 06-02-2019 08:27:18 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 363.12 kB

  Anunci resultats finals_ Oficial Brigada Obres

  Anunci resultats finals_ Oficial Brigada Obres

  CATCert certifica que en data 28-02-2019 13:28:09 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 252.5 kB

^