Processos finalitzats (arxiu)
 
Perfil web
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
TŔcnic/a d'Administraciˇ de Recursos Humans
Anunci resultats TŔcnic/a Administraciˇ de RRHH
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electr˛nicComparteix a Linkedin
Imprimir
Seu electr˛nica
Tauler d'Anuncis Oficials
22 MAIG 2019
 • 1. Presentació d'instàncies a l'OVAC:

  Per ser admés/a a les proves selectives els/les aspirants han de presentar a l'Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà (OVAC) conjuntament amb la sol·licitud la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI, NIE, passaport o altre document identificatiu oficial.
  • Fotocòpia del certificat de coneixements de llengua catalana exigit a l'annex.
  • Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida a l'annex.
  • Currículum vitae de l'aspirant.
  • En el cas de les persones amb discapacitat igual o superior al 33% que la tinguin reconeguda legalment:

  -Fotocòpia del dictamen vinculant de les condicions psíquiques, físiques o sensorials expedit per l'equip multiprofessional competent i emès abans del començament de la primera prova.

  -Els aspirants que desitgin l'adaptació de temps i mitjans per a la realització de les proves, o l'adaptació del lloc de treball, han de fer constar aquestes circumstàncies a la sol·licitud i aportar un certificat emès per l'equip de valoració multiprofessional competent que indiqui quines són les adaptacions necessàries.

  2. Satisfer, dins el temini de presentació d'instàncies, els drets d'examen fixats a les ordenances fiscals vigents, que només seran retornats en el supòsit de renúncia a la participaciçó de la llista d'admesos/es i exclosos/es.

  3. Els aspirants, dins el termini de presentació d'instàncies, han d'emplenar el full d'autovaloració de mèrits i conjuntament amb els documents acreditatius en format PDF, enviar-ho a la bústia de correu electrònic: rrhh-seleccio@premiademar.cat. La descàrrega del document s'haurà de fer mitjançant l'enllaç habilitat al web municipal, a l'apartat del procés selectiu.

  Bases Generals promoció interna

  Bases Generals promoció interna

  CATCert certifica que en data 22-05-2019 10:22:30 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 19
  Mida: 438.96 kB

  Certificat aprovació annexos promoció interna

  Certificat aprovació annexos promoció interna

  CATCert certifica que en data 22-05-2019 10:25:04 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 19
  Mida: 417.38 kB

  Anunci DOGC convocatòria promocions internes

  Anunci DOGC convocatòria promocions internes

  CATCert certifica que en data 22-05-2019 10:27:56 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 40.34 kB

  Excel Formulari autovaloració de mèrits

  Resolució admesos i exclosos i designació tribunal_promoció interna

  Resolució admesos i exclosos i designació tribunal_promoció interna

  CATCert certifica que en data 11-07-2019 13:26:21 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 5
  Mida: 201.08 kB

  ANUNCI convocatòria prova_ Tècnic/a Administració de RRHH

  ANUNCI convocatòria prova_ Tècnic/a Administració de RRHH

  CATCert certifica que en data 30-07-2019 14:10:42 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 426.74 kB

  Anunci resultats_ Tècnic/a administració de RRHH

  Anunci resultats_ Tècnic/a administració de RRHH

  CATCert certifica que en data 01-10-2019 08:29:33 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 131.94 kB

^