Processos finalitzats (arxiu)
 
Perfil web
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
Plaša de TŔcnic/a mig/ja de Museu (Bases d'Estabilitzaciˇ per l'Ocupaciˇ Temporal)
Anunci resultats FINALS
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electr˛nicComparteix a Linkedin
Imprimir
Seu electr˛nica
Tauler d'Anuncis Oficials
03 FEBRER 2021
 • Procediment presentació d'instàncies:

  Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de presentar tota la documentació pels següents mitjans:

  • En el registre electrònic de l'Ajuntament o en el registre electrònic de les administracions públiques relacionades a l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • De manera presencial, a les oficines de registre de l'Ajuntament:
   Es pot demanar cita prèvia a través de www.premiademar.cat/citaprevia o al telèfon 93.741.74.00
  • Si la instància es presenta per correu administratiu o per qualsevol altre mitjà establert a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, caldrà enviar per correu electrònic (rrhh-seleccio@premiademar.cat) còpia de la sol·licitud amb el segell de correus dins dels termini de presentació d'instàncies.

  Documentació a presentar:

  • Instància complimentada.
  • Annex I - Declaració jurada.
  • Fotocòpia del DNI, NIE, passaport o altre document identificatiu oficial.
  • Fotocòpia del certificat de coneixements de la llengua catalana del nivell exigit a l'Annex.
  • Per aquells aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, fotocòpia d'acreditació dels coneixements de la llengua castellana en el grau adequat a les funcions pròpies de la plaça convocada.
  • Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida.
  • Currículum vitae de l'aspirant.
  • Còpia del carnet d'atur vigent en el moment de presentació de la sol·licitud, en cas d'estar exempt del pagament de la taxa.
  • Únicament els aspirants amb discapacitat igual o superior al 33% reconeguda, dictamen vinculant de les condicions psíquiques, físiques o sensorials expedit per l'equip multiprofessional competent.
  • Satisfer, dins el termini de presentació d'instàncies, els drets d'examen fixats a les ordenances fiscals vigents, que només seran retornats en el supòsit de renúncia expresa a la participació prèvia a la publicació provicional d'admesos i exclosos. Enviar a la bústia (rrhh-seleccio@premiademar.cat) el justificant de pagament.

  Anuncis

  Anunci BOPB Bases estabilització ocupació temporal

  Anunci BOPB Bases estabilització ocupació temporal

  CATCert certifica que en data 03-02-2021 09:16:29 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 50
  Mida: 600.57 kB

  Anunci BOPB Modificació Bases estabilització ocupació temporal

  Anunci BOPB Modificació Bases estabilització ocupació temporal

  CATCert certifica que en data 03-02-2021 09:16:58 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 108.88 kB

  Declaració jurada procés selectiu

  Declaració jurada procés selectiu

  CATCert certifica que en data 03-02-2021 09:20:03 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 116.32 kB

  Anunci DOGC Convocatòria - Termini presentació d'instàncies: del 12/02/2021 al 03/03/2021

  Anunci DOGC Convocatòria - Termini presentació d'instàncies: del 12/02/2021 al 03/03/2021

  CATCert certifica que en data 11-02-2021 07:48:07 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 45.47 kB

  Resolució llista provisional persones admeses i excloses

  Resolució llista provisional persones admeses i excloses

  CATCert certifica que en data 11-03-2021 12:06:02 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 3
  Mida: 173.13 kB

  Resolució definitiva persones admeses i excloses i data de les proves 12 abril

  Resolució definitiva persones admeses i excloses i data de les proves 12 abril

  CATCert certifica que en data 26-03-2021 14:52:22 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 151.06 kB

  Declaració responsable COVID19 Procés selectiu

  Declaració responsable COVID19 Procés selectiu

  CATCert certifica que en data 26-03-2021 14:53:50 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 92.45 kB

  Protocol mesures COVID19 Procés selectiu

  Protocol mesures COVID19 Procés selectiu

  CATCert certifica que en data 26-03-2021 14:54:32 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 6
  Mida: 427.09 kB

  Resultats prova de coneixements i pràctica i anunci prova psicotècnica 16/04/2021

  Resultats prova de coneixements i pràctica i anunci prova psicotècnica 16/04/2021

  CATCert certifica que en data 13-04-2021 16:05:45 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 367.35 kB

  Anunci resultats prova psicotècnica, presentació de mèrits i convocatòria entrevista 22 d'abril

  Anunci resultats prova psicotècnica, presentació de mèrits i convocatòria entrevista 22 d'abril

  CATCert certifica que en data 19-04-2021 10:13:49 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 123.28 kB

  ExcelDeclaració responsable de l'historial professional - Museu

  Anunci resultats fase oposició

  Anunci resultats fase oposició

  CATCert certifica que en data 23-04-2021 14:08:48 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 130.52 kB

  Anunci resultats finals procés 1 Tècnic/a mitjà/ana de Museu (bases d'estabilització)

  Anunci resultats finals procés 1 Tècnic/a mitjà/ana de Museu (bases d'estabilització)

  CATCert certifica que en data 12-05-2021 08:44:06 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 124.37 kB

^