Processos de selecciˇ mitjanšant torn lliure
 
Perfil web
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
ProcÚs selectiu per cobrir temporalment una plaša de Director/a de Museu i proveir un lloc de treball de Director/a del Museu de l'Estampaciˇ i RomÓ
Anunci resultats finals procÚs selecciˇ
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electr˛nicComparteix a Linkedin
Imprimir
Seu electr˛nica
Tauler d'Anuncis Oficials
28 OCTUBRE 2022
 • Sistema de selecció: Concurs amb proves

  Termini de presentació d'instàncies: vint dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

  Procediment presentació d'instàncies:

  Les persones que compleixin els requisits i desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de presentar tota la documentació pels següents mitjans:

  • Preferentment al registre electrònic de l'Ajuntament o en el registre electrònic de les administracions públiques relacionades a l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si la sol·licitud de participació es fa per registre electrònic, s'haurà d'accedir a l'enllaç https://www.epremia.net/ovac/catala, entrar a Tràmits i Gestions / Recursos Humans / Sol·licitud participació processos de selecció, i tramitar aquest tipus d'instància, adjuntant la resta de documentació que cal aportar en el procés. 
  • De manera presencial, a les oficines de registre de l'Ajuntament: Caldrà demanar dia i hora a través del portal www.premiademar.cat/citaprevia o al telèfon 93 741 74 00.
  • Si la instància es presenta per correu administratiu o per qualsevol altre mitjà establert a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, caldrà enviar per correu electrònic a pgt-seleccio@premiademar.cat el següent contingut: nom de l'aspirant, DNI, procés de selecció, dia de presentació de la instància, entitat de presentació i núm. de registre, si escau.

  Documentació que cal aportar amb la sol·licitud:

  • Sol·licitud de participació en processos selectius (veure punt anterior sobre com fer aquesta presentació)
  • Declaració responsable participació procés selectiu (el model específic el trobeu a l'enllaç anterior i publicat a la documentació d'aquest procés)
  • Fotocòpia del DNI, NIE, passaport o altre document identificatiu oficial.
  • Fotocòpia del certificat de coneixements de la llengua catalana del nivell exigit a la convocatòria
  • Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida a la convocatòria
  • Declaració responsable de l'historial professional Declaració responsable de merits (caldrà presentar-lo juntament amb la sol·licitud i la declaració responsable de participació)

  Drets d'examen

  Aquests vindran determinats a les bases específiques corresponents de conformitat amb les Ordenances Fiscals vigents OF 4.1 Taxa per expedició de documents administratius

  En el moment de la presentació de la sol·licitud de participació en el procés (o en el termini de 48 hores si la sol·licitud s'ha fet telemàtica) es notificarà un document de liquidació de la taxa amb el que s'haurà de fer efectiu el pagament de la manera i termini que s'indica en el mateix i caldrà enviar el justificant de pagament a la bústia pgt-selecció@premiademar.cat 

  Les persones exemptes de pagament o amb reducció de la taxa per trobar-se en algun dels supòsits detallats a l'Ordenança Fiscal vigent hauran d'adjuntar amb la seva sol·licitud la còpia del document acreditatiu de la situació declarada que correspongui (acreditació d'estar a l'atur, de família nombrosa o monoparental, etc.). 

  No es procedirà en cap cas a la devolució de la taxa pels supòsits d'exclusió de la convocatòria, els qual siguin imputables a la persona interessada. 

  Anuncis:

  Anunci BOPB Bases Director_a del Museu de l'Estampació i Romà

  Anunci BOPB Bases Director_a del Museu de l'Estampació i Romà

  CATCert certifica que en data 04-11-2022 08:15:23 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 8
  Mida: 284.74 kB

  Declaració responsable participació procés selectiu

  Declaració responsable participació procés selectiu

  CATCert certifica que en data 15-11-2022 10:12:58 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 169.99 kB

  Anunci DOGC convocatòria Director Museu temporal

  Anunci DOGC convocatòria Director Museu temporal

  CATCert certifica que en data 18-11-2022 10:19:54 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 677.53 kB

  Excel Declaració responsable

 • Resolucio_provisional_admesos_es_i_exclosos_es

  Resolucio_provisional_admesos_es_i_exclosos_es

  CATCert certifica que en data 28-12-2022 14:12:54 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 3
  Mida: 195.67 kB

 • Anunci_Presentació_Projecte

  Anunci sobre presentació de projectes

  CATCert certifica que en data 20-01-2023 13:38:48 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 445.18 kB

 • Resolucio_definitiva_admesos_es_i_exclosos_es_director_a_Museu

  Resolució definitiva de persones admeses i excloses

  CATCert certifica que en data 17-01-2023 13:21:10 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 3
  Mida: 187.46 kB

 • Anunci_ordre_hora_presentació_Projecte

  Ordre i horari de presentació de projectes

  CATCert certifica que en data 01-02-2023 14:40:26 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 173.28 kB

 • Anunci_resultats_presentacio_projectes

  Resultats presentació i defensa de projectes

  CATCert certifica que en data 07-02-2023 10:50:04 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 149.96 kB

  Anunci_resultats_finals_fase_oposició

  Anunci resultats finals fase oposició

  CATCert certifica que en data 09-02-2023 14:53:34 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 149.3 kB

  Anunci_resultats_finals_procés_selecció

  Anunci resultats finals procés selecció

  CATCert certifica que en data 17-02-2023 12:28:44 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 1
  Mida: 148.03 kB

^