Pla de Barris
Intervenciˇ Integral Santa Maria Santa Anna-Tiˇ
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electr˛nicComparteix a Linkedin
Imprimir
Seu electr˛nica
Tauler d'Anuncis Oficials
23 MAIG 2017
 • Logo Pla de Barris

  El Pla de Barris té com a objectiu principal la intervenció  integral del barri de Santa Maria - Santa Anna – Tió, sempre pensant en la millora de la qualitat de vida dels seus veïns.

  En aquest sentit, s'han plantejat diverses actuacions relacionades amb àmbits tan diferents com ara l'urbanisme, els equipaments, la neteja viària, les noves tecnologies, la inserció laboral, la convivència, la dinamització de col·lectius, o el comerç. Tot plegat, comptant sempre amb la participació i implicació de la ciutadania, que va ser el punt de partida del projecte.


  Projecte d'Intervenció Integral Santa Maria Santa Anna-Tió

  Projecte Pla de Barris 2010

  Projecte Pla de Barris 2010

  CATCert certifica que en data 24-05-2017 14:39:33 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 233
  Mida: 45.1 MB

  Anunci bases específiques reguladores per a la concessió d'ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva per a obres de rehabilitació i millora de l'accessibilitat d'edificis d’ús residencial, habitatges i comerços del barri de Santa Maria en el marc del Projecte d'Intervenció Integral Santa Maria—Santa Anna-Tió (barri Cotet). Any 2018 (exp. I106-2018-781)

  Anunci BOP ajuts econòmics rehabilitacio

  Anunci BOP ajuts econòmics rehabilitacio

  CATCert certifica que en data 23-03-2018 12:11:11 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 18
  Mida: 1.11 MB

  .

  Les actuacions que s'han fet fins ara són les següents: Urbanització de carrers

  Urbanització de carreresDes dels Serveis Territorials de l'Ajuntament de Premià de Mar, durant l'any 2013 s'ha coordinat el procés relatiu a la redacció i aprovació del projecte de reurbanització dels carrers de Aragó, Barcelona, Tarragona i Lleida, trams compresos entre el torrent Santa Anna i el carrer de Girona, seguint criteris d'accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques i de pacificació del trànsit.

  Bàsicament les tasques han consistit en repensar la funció actual dels carrers esmentats, definir la seva nova configuració conceptual i efectuar l'encàrrec per a la redacció del projecte executiu esmentat i en la supervisió, per part dels Serveis Territorials, del projecte amb la intenció d'elaborar els informes prescriptius que havien de permetre la seva tramitació administrativa i la seva aprovació (aprovació inicial, exposició pública i aprovació definitiva).

  A dia d'avui el projecte es troba satisfactòriament redactat, informat i en procés d'aprovació. L'empresa EIPO - Estudis i Projectes d'Urbanisme i Obres Públiques SL (enginyer de CciP, Sr. Jordi Sanmillan) ha estat la redactora del projecte executiu.

  Entre 2014 i 2015 es van realitzar els projectes de reurbanització de quatre mitjos carrers del barri de Santa Maria. Es tracta dels carrers de Barcelona, Aragó, Tarragona i Lleida. Les obres es van executar durant quatre mesos i van consistir en arranjar els serveis soterrats i en eliminar la diferència de nivells entre calçada i voreres.

  Està previst i pressupostat acabar de reurbanitzar la meitat que falta de cada carrer, així com fer el carrer Girona sencer.
  El projecte és part de l'actuació de Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds del Pla de Barris.

  Plaça Miquel Martí i Pol

  Un cop construïda i inaugurada (2010) la Biblioteca Municipal Martí Rosselló va quedar pendent l'enjardinament de l'espai contingu de la façana sud de l'equipament.

  Aquesta actuació es va realitzar durant l'any 2014 i l'espai va quedar integrat urbanísticament com a espai públic al nucli de la ciutat i com a nexe entre els barri de Santa Maria i de Can Ferrerons. Per tant, aquesta actuació, que va ser puntual, va consistir en les obres d'enjardinament d'aquest espai com a zona verda.

  Museïtzació de la vil·la romana de Can Ferrerons

  Museu Romà

  Les tasques previstes d'aquest projecte van començar amb l'aprovació del ple (març de 2014) d'una modificació pressupostària amb una dotació econòmica de 200.000,00 € per poder licitar el projecte.

  L'obra es va adjudicar a l'empresa Calam Tapias SL, dotada de la qualificació K7e de la Generalitat de Catalunya per a la intervenció en monuments arqueològics. La direcció de l'obra va anar a càrrec de Gomis Art&Disseny.

  Les obres van durar sis mesos. Van començar el 2014 (any del bimil·lenari de l'emperador Cèsar August) i es van acabar el 2015. El nou Museu Romà de Premià de Mar va ser inaugurat el diumenge 15 de març (idibus martius, data històrica romana en què Juli Cèsar va ser assassinat).

  La incorporació d'aquest nou equipament cultural representa un salt qualitatiu important per a un barri que, a més, compta des del 2010 amb la Biblioteca Municipal Martí Rosselló.

  Formació en noves tecnologies

  Noves tecnologies

  Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) són cada vegada més presents en la nostra vida quotidiana. No obstant, posar-se al dia no és senzill per a tothom, per la qual cosa el servei de Promoció Econòmica ha treballat en el desenvolupament del programa de formació en noves tecnologies previst al Projecte d'Intervenció Integral Santa Maria-Santa Anna-Tió. Aquest programa pretén facilitar eines bàsiques per a la recerca de feina a través d'internet. Per donar resposta a les diferents, necessitats s'han realitzat cursos diversos de:

  1. Alfabetització digital, que té per objecte iniciar els participants en l'ús de l'ordinador i d'Internet i en el correu electrònic.
  2. Introducció a la Informàtica. Aquest curs inclou una introducció al sistema operatiu Windows XP, als programes Word, Excel i Outlook 2010 i als principals webs de recerca de feina.
  3. Introducció o aprofundiment a l'Ofimàtica, respectivament per a persones que no en sabien gaire o per a altres que ja en tenien algunes nocions.
  4. També s'ha fet formació en Acces (bases de dades).

  Els cursos s'han realitzat a la Biblioteca Martí Rosselló, han estat impartits per personal informàtic de l'Ajuntament de Premià de Mar i l'alumnat beneficiari ha superat el centenar llarg.

  Recollida de deixalles

  Contenidors

  Els anys 2012 i 2013 el servei de Medi Ambient ha realitzat una intervenció en el marc del Pla de Barris relatiu al Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà, que ha consistit concretament en la Millora dels punts de recollida de deixalles substituint contenidors vells per contenidors nous.

  Aquesta acció no es realitza periòdicament, sinó quan cal fer la substitució dels contenidors de recollida selectiva de residus sòlids urbans.

  Millora del Mobiliari urbà del Torrent Santa Anna amb criteris de gènere

  Torrent Santa Anna

  Durant l'exercici 2012, diversos treballadors d'aquest ajuntament han tingut una dedicació a considerar en la redacció del projecte, contemplat en el Pla de Barris, relatiu a la millora del torrent Santa Anna amb criteris de gènere.

  La seva tasca ha consistit en la supervisió tècnica del Projecte Executiu relatiu a la modificació del mobiliari urbà del Torrent Santa Anna amb criteris de gènere. Aquest projecte, que és compartit amb l'Ajuntament de Premià de Dalt, està pendent d'aprovació i d'execució.

  Servei informació i assessorament a la dona

  Els darrers anys s'ha posat en funcionament aquest Servei d'Informació i Assessorament a la Dona en un moment en què la conjuntura social més ho requereix. S'han atès moltes persones a títol individual o en grup per abordar problemàtiques específiques o compartides. S'ha fet atenció psicològica, s'ha fet formació, s'han desenvolupat recursos i s'han atès dones en situació de violència de gènere.

  El SIAD és un recurs que ofereix informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si escau, en relació a l'exercici dels drets de les dones en tots els àmbits: laboral, social, personal, familiar i d'altres.

  Pel que fa a l'atenció en violència masclista, el SIAD estarà vinculat al circuit d'atenció a les dones en situació de maltractaments de l'Ajuntament de Premià de Mar, atès que representa una porta d'entrada de les dones que es troben en aquesta situació.

  La cohesió social també passa per la convivència domèstica i per empoderar les dones amb recursos que els confereixin més autonomia personal i capacitat d'afrontar situacions personals difícils.

  Aplicació de criteris de gènere en el PII

  S'ha constituït la comissió d'estudi dels criteris de gènere de Premià de Mar, amb participació de professionals de serveis Socials, Ensenyament, Igualtat i Promoció i Econòmica i la col·laboració de l'arquitecte responsable del projecte de remodelació del torrent i del cap de l’àrea d'Atenció a les Persones.

  Aquesta és una actuació transversal que no sempre és requerida per al desenvolupament de la resta d'actuacions. Algunes vegades es tradueix en accions específiques i altres en valoració d'altres projectes.

  Quant a accions específiques, fins ara s'ha fet el taller Millorem les nostres relacions a la biblioteca, adreçat a l'alumnat d'educació primària de les escoles de Premià de Mar. També es va fer una exposició sobre Dones i barri, una xerrada sobre violència de gènere i un taller titulat La igualtat en joc.

  Formació i ocupabilitat

  Formació i ocupabilitat

  S'han realitzat amb recursos propis municipals cursos diversos de formació que han de permetre la inserció laboral de l'alumnat beneficiari, que supera les 130 persones.

  S'ha fet un curs titulat Cap a la meva independència des de l'àrea d'Atenció a les Persones, i un altre sobre el Règim especial d'empleades de la llar realitzat pel servei de Promoció Econòmica.

  Dinamització col·lectius infrarepresentats en dinàmica social

  Des del punt de vista social, aquesta ha estat una de les actuacions més multifactorials i prolongades en el temps. S'han realitzat sessions de Grups d'Ajuda Mútua per a dones; activitats per a la igualtat de gènere; grup de dol per a dones; grup d'ajuda mútua per a l'impuls laboral; atenció a les víctimes per estrès posttraumàtic; Patis Oberts per al gaudi d'aquests espais en èpoques escolars no lectives; jornada matinal de ciència per a alumnat de primària; pla de xoc d'alimentació infantil i casals d'estiu; i tallers sobre ciberbullying per a alumnat de secundària.

  Especial esment mereix la cursa de Festa Major, que s'ha desviat expressament per tal d'impactar al barri, cohesionar-lo i unir-lo amb la resta de població. La cursa popular, que transcorre en gran part dins el perímetre del barri, és una activitat que es fa cada any amb motiu de la Festa Major de Premià de Mar. La justificació d'aquesta acció rau en la voluntat manifesta de la regidoria d'Esports —i, per tant, de l'ajuntament— d'incorporar més intensament el barri a la dinàmica esportiva i social local, la qual cosa s'aconsegueix d'ençà que el recorregut o itinerari de l'esdeveniment travessa el barri.

  Dinamització de la Biblioteca Martí Rosselló

  Biblioteca

  Sens dubte, aquest actuació és la que ha tingut més continuïtat, sostenibilitat i impacte d'entre les actuacions de dinamització sociocultural realitzades en el marc del Pla de Barris. Com a centre de difució cultural, la biblioteca ha centrat la seva activitat en quatre grans blocs o projectes:

  1. Activitats de foment de la lectura, que engloba activitats organitzades tant per a un públic infantil com adult, destinades a la difusió del fons de la biblioteca i al foment de la lectura. 
  2. Cursos i tallers. Sota aquest títol s'hi inclouen els tallers de creació i els clubs de lectura i de lectura en veu alta que ha organitzat la biblioteca per a fomentar la creació i la difusió d'autors locals entre els lectors. 
  3. Biblioteca virtual. Per tal de donar a conèixer la biblioteca més enllà de l'edifici, la biblioteca compta amb una pàgina web on apropa el món de la lectura als ciutadans. La web és www.bibliotecapremiademar.org 
  4. BMR Edicions Digitals. Continuem amb un projecte pioner en l’àmbit de la biblioteca pública, l'edició de llibres electrònics amb obres inèdites d'autors locals. Aquest projecte compleix el doble objectiu de donar la màxima difusió a les obres d'autors locals i de fomentar el coneixement dels nous formats de lectura. 

  Aquesta activitat tindrà continuïtat més enllà del termini en què finalitzarà el Pla de Barris.

  Dinamització comercial

  La dinamització comercial del barri és un objectiu compartit amb l'Ajuntament de Premià de Dalt, a qui hem donat suport a partir d'una iniciativa seva en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. La nostra tasca ha consistit en aportar el nostre know how del servei de Promoció Econòmica per impulsar les activitats necessàries en l'execució del programa i l'assoliment d'objectius comercials dissenyats per l'empresa responsable de l'estudi.

  Caldrà destinar més esforços a aquesta actuació.

  Programa de Participació Ciutadana

  Participació Ciutadana

  El programa de participació ciutadana va ser un dels elements més importants previs al desenvolupament del Pla de Barris de Santa Maria-Santa Anna-Tió. Els tallers participatius que es van realitzar amb la ciutadania van recollir les propostes que després es veurien reflectides en el projecte del Pla de Barris.

  Per tant, podem dir que la Participació Ciutadana es va centrar principalment en aquest període preparatori. Els informes que es van emetre han estat considerats posteriorment en el desenvolupament de les altres actuacions del Pla.

  .

  .

^