Balanç acció de govern segon semestre 2019
(Miquel Àngel Méndez –  10/2/2020)
Imprimir
Junts per Premià de Mar - PDeCAT (JxCAT-PDeCAT) 2019-2023
10 FEBRER 2020

Ens trobem ja ben entrat l'any 2020 i hem cregut que és moment per fer balanç dels primers mesos de govern, en concret d'explicar tot allò que hem tingut ocasió de realitzar d'ençà que vam iniciar el nou mandat fins al final del 2019.

Alguns grups municipals diuen darrerament el típic de què estem aturats o no hi ha projecte de poble. Com es demostrarà a continuació la realitat és ben diferent. Tot i voler fer un resum, la llista de coses és força completa i més tenint en compte les limitacions de l'equip de govern; ja se sap, tant sol 5 regidors i cap recurs addicional que col·labori en la feina (va ser vetat pel Ple).

S'adjunta una relació de tot allò que creiem destacable, només el destacat. Per tant hi ha moltes més coses que posen en valor la tasca i la dedicació dels regidors de govern, de l'equip directiu i de tots els treballadors municipals, concentrats (com sempre) en la prestació de tots aquells serveis que puguin fer millor la vida dels nostres veïns.

Quant a obres i millores de l'urbanisme destaca l'obertura de la Gran Via per darrera del Club de Tenis (l'actual Gran Via de Neus Català), una infraestructura necessària per millorar la mobilitat que s'ha treballat des de fa més de 8 anys. També s'ha finalitzat les instal·lacions del que serà el nou edifici municipal principal a la plaça dels Països Catalans, a on es concentraran la majoria de les dependències municipals i s'alliberaran els espais actuals per a cedir-los a entitats del poble. Altres millores són l'arranjament de la Plaça Sagrada Família, la finalització del casal de joventut de Can Salamó, el canvi de la coberta de l'Escola d'Adults, l'arranjament del caminet que porta al Mercat de la Flor junt la carretera nacional o l'inici de la construcció de noves aules a l'escola La Lió.

Pel que fa a mobilitat i altres millores urbanes, destacaríem les noves marquesines a les parades de bus, la senyalització de noves zones de prioritat d'aparcament al barri del Gas o Can Farrerons, les subvencions per rehabilitar habitatges seguint el Pla de barris al barri de Santa Maria, la continuïtat en l'esporga de l'arbrat o la plantació de nou enjardinaments.

Hem donat suport al comerç local amb la realització de fires com la Nit en Blau o les Food Trucks de la Gran Via, una campanya de Nadal intensa o el suport a la dinamització del Mercat municipal.

Per a aquelles persones que gaudeixen de l'activitat esportiva hem instal·lat 19 aparells d'exercici al voltant del recorregut de la Ronda, hem augmentat els mitjans al camp d'esports i a les escoles i hem organitzat la Cursa d'estiu o els premis A de l'esport.

Hem col·laborat amb l'ocupació d'aquelles persones que es troben a l'atur amb contractacions temporals de 35 persones en dos períodes.

El suport a l'educació dels nostres infants s'ha materialitzat en diferents actuacions com la redefinició de les subvencions per llibres i material escolar, arribant a un nou acord amb les direccions de les escoles i les AFAs, com no podria ser d'una altra forma, que cobrirà aquelles necessitats prioritàries sense deixar d'ajudar a totes les famílies. Constituïm la Taula per la Diversitat per treballar contra la segregació i millores contínues en el manteniment de les escoles.

La cultura continua tenint un paper significat, amb l'Artardor, la Ceptotrada o el concurs Delaytan's, la biblioteca ocupa un paper principal en les accions culturals i s'ha obert de nou el Museu Romà per poder contemplar les troballes que tenim.

Som conscients que cal fer esforços per facilitar l'accés a l'habitatge i per això hem aprovat el Pla Especial que limita la proliferació d'habitatges turístics i hem iniciat un nou Pla Local d'Habitatge que planteja un estudi de les necessitats i les possibles solucions que ens proposarem realitzar els pròxims anys.

Els camins per comunicar-nos amb tots els veïns són diversos (WhatsApp de l'alcalde, bústia de queixes i suggeriments, xarxes socials) i els hem complementat continuant amb les Àgores populars o reunions per barris obertes a parlar amb els veïns de tot allò que els interessa o preocupa. Així hem pogut fer trobades a Can Pou / Camp de Mar i al Gas / Palmar.

A més la resta de grups polítics ens han plantejat infinitat d'actuacions a través de mocions que es transformen en la creació de taules de treballs que hem acceptat com a mostra de voluntat d'entesa amb tothom. Però la feina que suposen aquestes taules i les conclusions que se'n derivin, s'hauran de plasmar en recursos econòmics que necessiten les seves corresponents dotacions pressupostàries. I això, no està únicament en les nostres mans.

És important destacar que també durant aquest semestre hem fet públic el PAM, Pla d'Actuació Municipal, que recull aquelles actuacions que han de ser la guia de la tasca del Govern durant els 4 anys, la planificació de la feina i dels objectius que ens fixem. La lògica suposa centrar aquest PAM en el programa electoral amb què ens vam presentar a les eleccions i va obtenir el suport majoritari dels premianencs. Així partim dels 150 compromisos i, a més, vam oferir als grups municipals que no formen part del Govern la possibilitat d'incloure aquelles actuacions que no contemplàvem nosaltres i ells sí. Hem d'agrair les aportacions del PSC i Ciutadans que han permès conjuntar gairebé 200 accions. Aquests grups han demostrat el seu grau de responsabilitat i la voluntat de treballar per la millora de la població. Considerem que ha estat una disposició de ma estesa per part nostra i costa d'entendre que altres grups ho rebutgin i, fins i tot, manifestin que els demanem la seva col·laboració perquè no tenim propostes pròpies. En fi...

Crec que amb tota aquesta presentació resta palesa la capacitat de gestió del nostre govern i les possibilitats que es plantegen en el futur. I per continuar atenent les necessitats de la nostra població necessitem més implicació de la resta de grups municipals i continuem apel·lant a l'acord i la posada en comú dels projectes de tots. Estem segurs que el grau de responsabilitat que han delegat els premianencs en tots els representants municipals es veurà reflectit en els acords necessaris per aconseguir un Premià millor.

Accions segon semestre 2019

^