Gabinet d'Alcaldia i Relacions Institucionals
Documentació necessària per a la tramitació de l'expedient per a la celebració del matrimoni civil (Jutjat de Pau)
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònicComparteix a Linkedin
Imprimir
Documents
 
 • Fotocòpia DNI;
 • Certificat literal de naixement actualitzat;
 • Volant de residència de l'ajuntament de la població on hagin estat residint durant els darrers 2 anys;
 • En el cas de divorci o de matrimoni anul·lat, cal aportar, a més a més,  el certificat literal del  matrimoni anterior actualitzat.

A part de la parella interessada, ha de comparèixer un testimoni major d'edat, amb documentació,  que conegui els dos contraents.

.

Estrangers:

 • Passaport o targeta de residència.
 • Certificat original de naixement , legalitzat per les autoritats competents representatives del país d'origen (ambaixada o consolat),  excepte aquelles persones que en quedin exemptes segons indiqui la seva ambaixada o consultat. Si el certificat no està redactat en castellà, s'hi ha d'adjuntar la traducció feta per un intèrpret jurat.
 • Volant d'empadronament que acrediti la residència dels dos darrers anys. La data d'expedició no pot excedir els 3 mesos. Si no es porten dos anys a  Espanya, cal presentar un certificat expedit pel consolat.
 • Certificat de l'estat civil actual, expedit pel consolat, l'ambaixada o l'autoritat competent del país d'origen. La data d'expedició no pot excedir de 6 mesos.
 • Els ciutadans dels països següents:  França, Alemanya, Luxemburg, Àustria, Itàlia, Portugal, Països Baixos, Antilles Neerlandeses, Suïssa i Turquia, que desitgin celebrar a Espanya el seu matrimoni civil, han de presentar un certificat de capacitat matrimonial o un certificat d'impossibilitat d'expedir-lo fet pel seu consolat.
 • Les persones divorciades han d'aportar un cer
 • tificat del seu matrimoni anterior  en què consti el divorci o la nul·litat. Si en el seu país d'origen no s'inscriu el divorci o la nul·litat, han de presentar,  a més a més del certificat de matrimoni, un testimoni de la sentència de divorci o nul·litat, que expressi que és ferma.

.

Documentació casament jutjat de pau

Documentació casament jutjat de pau

Fitxer: documentacio_casament_jutjat_de_pau.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 65.84 kB

.

Matrimonis civils oficiats per l'Alcalde

Requisits matrimonis civils oficiats per l'Alcalde

^