Comptes clars
(Miquel Àngel Méndez – 12/12/2019)
Junts per Premià de Mar - PDeCAT (JxCAT-PDeCAT) 2019-2023
12 DESEMBRE 2019

Els darrers dies algunes veus interessades han fet córrer comentaris amb la intenció de qüestionar la situació econòmica del nostre municipi. I creiem que val la pena recordar quina és la realitat i, per fer-ho, res millor que donar unes quantes dades objectives:

En primer lloc cal dir que som un dels pocs municipis sense cap préstec amb bancs. Únicament es deu 350.725 € a la Diputació a un interès del 0%. Durant aquest any es van cancel·lar anticipadament més de 7 milions d'euros de préstecs, deixant vius els de la Diputació per la inexistència de cost.

També dir que es disposa d'un romanent de tresoreria de 5.277.387 € al final del tercer trimestre d'enguany. Això és l'equivalent a un excedent d'anys anteriors, que la Llei permet destinar a determinades finalitats (després ho veurem). Paguem als nostres proveïdors de serveis a 16 dies des que presenten les factures (molt per sota del que marca la Llei).

Durant els darrers 4 anys es van fer inversions en nous equipaments i millores de la població per 11 milions d'euros i es va augmentar en més de 2 milions i mig el que es destina a serveis com l'atenció social o educativa, a millorar el medi ambient o a activitats culturals. Arribant a destinar a aquests conceptes més d'11 milions i mig d'euros. I tot sense augmentar els impostos, mantenint-nos com la població amb els impostos més baixos del Maresme (34% per sota de la mitjana) i una de les més baixes de tot Barcelona. (Quadre comparatiu impostos)

Un cop explicades aquestes dades, cal parlar d'una norma estatal anomenada "Regla de la despesa", que es va crear amb la Llei d'Estabilitat Pressupostària de l'any 2012 i que pretenia ajustar el dèficit públic de l'Estat espanyol a les indicacions de la Unió Europea. I per fer-ho, en lloc d'aplicar-se l'ajust el mateix Estat, va limitar la despesa als ajuntaments, autoritzant a gastar només el mateix que l'any anterior augmentat en un petit percentatge. De forma que, encara que el municipi tingui ingressos suficients, no els pot utilitzar. Una norma reconeguda com injusta per la majoria de formacions polítiques.

Els municipis que incompleixin la regla de la despesa estan obligats a presentar un Pla Econòmic Financer (PEF) i a no incomplir-la durant dos anys. I en cas d'incompliment, caldria fer un nou PEF per dos anys més i mantenir la despesa dins dels límits fixats. Molts municipis (els més sanejats) tenen un PEF per la dificultat que suposa limitar la despesa en serveis als seus veïns quan l'ajuntament disposa dels diners per fer-ho.

Premià de Mar va aprovar un Pressupost l'any 2017 amb un pla d'inversions de 4.973.112 euros (Quadre inversions 2017), que contemplava actuacions tan necessàries com la reforma de la Gran Via, el nou edifici municipal de la Pl. Paisos Catalans, Can Salamó, Pl. Maresme, l'obertura de la Gran Via, millores en el clavegueram, nous enjardinaments o arranjaments de voreres, entre altres, i sempre sota la supervisió de la Intervenció municipal que validava el compliment de la regla de la despesa. Després d'aprovar-se les inversions, cal fer els projectes, les licitacions i l'execució de les obres, i això suposa que es va realitzar una part de les actuacions durant aquell any i la resta durant els anys següents. En finalitzar l'any 2017 es va comprovar que s'havia superat el límit de la regla de la despesa i es va presentar i aprovar pel Ple municipal el Pla Econòmic Financer. Durant els anys 2018 i 2019 es van continuar realitzant les inversions aprovades el 2017 i es van afegir les aprovades pel Ple el 2018 per 4.423.408 (Quadre inversions 2018), que es realitzarien durant l'any 2018, el 2019, entre elles la Pl. República, el Museu Romà, la Pl. Sardana, el Parc 1 d'octubre, Salle Sud, Can Fitó, llums Passeig Marítim, millores en els passos soterrat o en parcs infantils, i alguna actuació que encara està pendent.

Ara els grups municipals de Crida, Premià en Comú i Esquerra Republicana han iniciat una croada contra el Govern municipal utilitzant el PEF com argument que pretén desautoritzar la gestió econòmica. Ens acusen d'haver realitzat inversions no previstes, irresponsables o de maquillatge electoral. Acusacions sense fonament, ja que cal recordar que el Govern no pot utilitzar ni un cèntim que no estigui reflectit en un Pressupost que aprova el Ple municipal i que els darrers 4 anys el Govern ha estat en minoria. Per tant, per aprovar el Pressupost de cada any es necessitava el vot favorable d'algun grup de l'oposició. De Crida i Premià en Comú no podem esperar mai cap suport (no som de la seva religió), però Esquerra Republicana va ser un grup responsable els tres primers anys (el darrer hi havia eleccions) i va donar suport a cada un dels pressupostos. I per això sobte la seva manca de memòria quan qüestionen la realització d'uns projectes d'inversió que van aprovar ells. I recordem, les inversions es van aprovar a finals del 2016 i del 2017 (3 i 2 anys abans de les eleccions), així que de maquillatge electoral res.

Una altra acusació infundada és la d'incomplir la regla de la despesa de forma intencionada i també es denota, com a mínim, una manca de memòria. Al Ple del 24/4/2019 es presenta l'Informe d'intervenció de seguiment del PEF 2018-2019 i en ell es diu «...no serà necessari adoptar cap mesura, durant 2019 es donarà compliment al PEF en vigor» (informe intervenció PEF). I al Ple de 15/5/2019 (en plena campanya electoral) es dóna compte de l'estat d'execució del Pressupost el primer trimestre del 2019 i a les conclusions s'indica «...arribarem a complir amb la previsió del PEF el 2019» (informe intervenció execució Pressupost). Per tant, els gestors econòmics ens estaven dient a tots que el PEF es complia i s'acabaria complint al final de l'any. Com se'ns pot acusar a nosaltres d'incomplir de forma intencionada? Nosaltres estàvem convençuts del compliment.

Per finalitzar, desmitificar la gravetat que se li vol donar a la realització d'un nou PEF. Suposant que s'aprovi el Pressupost del 2020, es podrà destinar a despesa corrent el mateix que l'any anterior més un percentatge, en tot cas no podrem gastar més diners dels que ingressem, com cada any, doncs cal recordar que la despesa corrent només es pot finançar amb ingressos corrents, no es poden utilitzar préstecs bancaris. És a dir, cap problema, realitzarem els projectes que ens proposem. I quan se'ns acusa de què està limitada la capacitat de noves inversions (noves obres de millora i nous equipaments), tampoc suposa cap problema, doncs com tots els grups municipals saben, el Govern ha presentat una proposta de Pressupost pel 2020 amb 51 inversions per 5.740.000 €, més que cap any anterior, destacant la rotonda de la carretera de Premià de Dalt, la senda per connectar marítimament amb Vilassar, la continuació de la Pl. Sardana, les reformes dels carrers Jacint Verdaguer, Sant Cristòfol, Esperança, Aurora i Girona i millores al Mercat municipal. (Quadre inversions 2020). Actuacions que es podran fer utilitzant el romanent de tresoreria comentat a l'inici, que per això està.

En definitiva, amb aquesta extensa explicació hem volgut desmentir aquelles acusacions que sense cap argument objectiu pretenen qüestionar una gestió econòmica que es mostra absolutament sanejada i amb capacitat per fer realitat una gran quantitat de projectes per millorar substancialment la nostra població.

^