ERC-JXP | Premià de Mar i els horts urbans
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònicComparteix a Linkedin
Imprimir
Esquerra Republicana de Catalunya Junts per Premià (ERC-JxP) 2015-2019
19 NOVEMBRE 2015
 • El grup municipal d'ERC - Junts x Premià va entrar una moció per al Ple municipal del 21 d'octubre on es demanava al Govern que creés una comissió per tal d'estudiar i implementar una proposta d'horts urbans a les hortes de Ponent. La ubicació d'aquests espais seria concretament entre el carrer Gaudí i la carretera de Premià de Mar, dins la finca de Can Estevet, al costat del Centre Escolar  Montserrat. La proposta va ser aprovada per unanimitat.

  Tot i que tradicionalment Premià de Mar havia tingut terrenys destinats al conreu, actualment no existeixen grans espais al municipi per desenvolupar aquesta activitat del sector primari.  El grup d'ERC - Junts x Premià considera que seria relativament senzill posar-ne uns en funcionament.

  Els horts urbans són espais d'horta ubicats en zones urbanes o periurbanes. El seu benefici social és destacable, principalment per la seva funció de lleure productiu, com a funció educativa, i també per la seva funció terapèutica i d'apropament als elements primaris com és el retorn i desenvolupament de l'agricultura bàsica, mitjançant l'hort d'autoconsum.
  El lleure productiu és una alternativa al lleure de consum. En el cas de l'hort, la persona gaudeix del seu temps de lleure cultivant, i representa una activitat de baix cost o fins i tot rendible per a qui la practica. Actualment, el col·lectiu d'homes jubilats encapçala la pràctica de l'horticultura del lleure.
  En la seva funció educativa, l'hort urbà s'ha incorporat als programes d'algunes escoles, instituts i també universitats, i ha esdevingut un element imprescindible per a l'aprenentatge de diverses disciplines.
  L'hort urbà també apareix com a espai per a la teràpia ocupacional, i s'orienta a col·lectius específics com són malalts mentals, drogodependents, discapacitats intel·lectuals, gent gran, i també en malalts d'Alzheimer, entre altres.
  La nostra proposta és, per tant,  la recerca d'espais actualment en desús, per poder parcel·lar-los i fer-ne una distribució, per mitjà d'un concurs de lliure concurrència i regulat per una normativa i reglament de funcionament. Caldria aprofitar aquesta proposta com una eina educacional i formativa, per conèixer l'agricultura i tenir un contacte permanent amb la terra, i també com una eina popular per garantir-nos un espai públic que es pot convertir en un autèntic pulmó verd  amb molta vida i de pas evitar-hi la construcció.

  La moció sol·licitava la creació immediata d'una Comissió d'Horts Urbans formada per representants dels diferents grups municipals representats a l'Ajuntament, tècnics municipals de les àrees afectades per aquest projecte (treballant transversalment), associacions i col·lectius interessats a participar en la posada en marxa d'aquesta proposta.
  Ara, amb la proposta aprovada per tothom, esperem que la Comissió desenvolupi el projecte i n'estudiï  la viabilitat, que valori la creació d'una xarxa d'horts urbans (ubicació, cost econòmic, gestió del projecte, convenis amb el propietari del sòl, reglament de funcionament i altres qüestions que la Comissió consideri oportunes) i n'emeti un informe inicial que, posteriorment, haurà de ser aprovat pel Ple. Endavant, Premià de Mar, fem poble!

^