Portada Àrea d'Organització Regidoria de Secretaria
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Regidoria de Secretaria

Serveis i Tasques

.

Responsabilitat patrimonial
 • Tramitació de les reclamacions per responsabilitat patrimonial

.

Cementiri
 • Canvi de titularitat de les concessions funeràries sobre nínxols, columbaris i panteons del cementiri municipal
 • Atorgament de noves concessions funeràries
 • Duplicats de títols funeraris extraviats
 • Renúncia a la titularitat de concessions funeràries
 • Reversió de drets funeraris

.

Transports
 • Canvi de titularitat llicències servei d´auto-taxi municipal
 • Autoritzacions canvi de vehicle adscrits a les llicències municipals
 • Tramitació revisió de tarifes aplicables al servei d´auto-taxi municipal

.

Aparcament municipals
 • Autorització transmissió places aparcament

.

Mercat Municipal de Sant Joan
 • Canvis titularitat parades
 • Concessió de noves parades

.

Arxiu Municipal

L´arxiu municipal està format per els documents, de qualsevol data, tipus, suport o format, creats i rebuts per l´Ajuntament de Premià de Mar i organismes dependents en l´exercici de les seves funcions. La data de constitució i organització del primer Ajuntament (1836) inicia l´evolució i els increments documentals de l´arxiu fins l´actualitat.

D´acord amb els valors d´utilitat dels documents, l´arxiu municipal es divideix en dues grans seccions relacionades orgànicament, amb finalitats i tasques diferents.


Cap tècnic:

Àngels Costa

Adreça: Carrer Miquel Moragas, 12
Telèfon: 937417400 ext. 1630
Correu-e: arxiu@premiademar.cat
Horari: dilluns a divendres de 9 a 14 hores i visites concertades. AGOST TANCAT

.

Unitat de contractació i compres
 • CONTRACTES D´OBRES
  • Tramitació dels expedients de contractació de les obres públiques i edificació fins a la formalització del contracte.
  • Tramitació de les modificacions de contracte, revisions de preus i liquidació del contracte.
 • CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS
  • Tramitació dels expedients de contractació dels subministraments fins a la formalització del contracte.
  • Tramitació de les modificacions de contracte, revisions de preus, pròrroga del contracte, si escau, i liquidació del contracte.
 • CONTRACTES DE SERVEIS
  • Tramitació dels expedients de contractació de serveis fins a la formalització del contracte.
  • Tramitació de les modificacions de contracte, revisions de preus, pròrroga del contracte, si escau, i liquidació del contracte.
 • CONTRACTES DE CONCESSIONS D´OBRA PÚBLICA
  • Tramitació dels expedients de contractació de gestió d´obra pública fins a la formalització del contracte.
  • Tramitació de les modificacions de contracte, revisions de preus, pròrroga del contracte, si escau, i liquidació del contracte.
  • Promoció d´instruments de racionalització de la despesa i d´economia d´escala.
 • CONTRACTES DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS
  • Tramitació dels expedients de contractació de gestió de serveis públics fins a la formalització del contracte.
  • Tramitació de les modificacions de contracte, revisions de preus, pròrroga del contracte, si escau, i liquidació del contracte.
 • CONTRACTES DE COL·LABORACIÓ PÚBLIC – PRIVADA
  • Tramitació dels expedients de contractació de col·laboració públic – privada fins a la formalització del contracte.
  • Tramitació de les modificacions de contracte, revisions de preus, pròrroga del contracte, si escau, i liquidació del contracte.
 • CONTRACTES PATRIMONIALS
  • Tramitació dels expedients de llicència o concessió, sotmesos a pública concurrència, d´ús privatiu temporal del domini públic fins a la seva formalització.
  • Tramitació de les modificacions de contracte, revisions de preus, pròrroga del contracte, si escau, i liquidació del contracte.
 • PERFIL DEL CONTRACTANT
  • Manteniment del perfil del contracant de l´Ajuntament

Cap de la Unitat de Contractació i Compres:

Jofre Clofent

Adreça: Carrer Sant Antoni, 25 1r
Telèfon: 937417417
Correu-e: contractacio@premiademar.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores i visites concertades

RESPONSABLES

+ INFORMACIÓ

Adreça: Plaça de l'Ajuntament 1
Telèfon: 937417414
Correu-e: serveiscentrals@premiademar.cat
Horari:dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Bústia Ciutadana

 
 
 
 
^