Portada Ple Municipal (2015-2019)
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Ple Municipal (2015-2019)
Govern:

.

Miquel Àngel Méndez Gil (PDeCAT)

Alcalde

Fitxa RegidorBiografia +info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució:
47.842,76€ bruts/anuals (dedicació parcial: 89,89%)

Miguel Ángel Méndez

.

Antoni Subirà Comas (PDeCAT)

1r tinent d'alcalde.
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Regidor DELEGAT d´Urbanisme, d´Obres Públiques i
Serveis Municipals


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució:
26.522,58€ bruts/anuals (dedicació parcial: 67,79%)

Antoni Subirà i Comas
.
Imma Morales Garcia (PDeCAT)

3a tinent d'alcalde.
Àrea de Participació

Regidora DELEGADA d´Atenció social, Gent Gran i Habitatge


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució:
26.522,58€ bruts/anuals (dedicació parcial: 67,79%)

Concepción Morales García
.

Maria Esmeralda Calleja Moreno (regidora no adscrita)


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
ContacteMaria Esmeralda Calleja Moreno

.

Eloi Maristany Vila (PDeCAT)

Regidor DELEGAT de Recursos Humans, Cultura, Joventut i Festes


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució:
26.522,58€ bruts/anuals (dedicació parcial: 67,79%)

Eloi Maristany Vila

.

Jordi Tomàs Alonso (regidor no adscrit)


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
ContacteJordi Tomàs Alonso
.
Rafa Navarro Álvarez (PDeCAT)

Regidor DELEGAT d´Ensenyament, Participació Ciutadana i Comunicació


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució:
Ple 505,37€ (max x12), JGL 60,64€ (max x46), JP 222,37€ (max x11), RC 60,64€ (max x46), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18)bruts/anuals

Rafa Navarro
.

David Gutiérrez López (PSC-CP)

2n. tinent d'alcalde.

Area d'Acció Social-Atenció a les Persones

Regidor DELEGAT de Promocio Economica, OMIC i Promocio de la Ciutat


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució: Ple 505,37€ (max x12), JGL 60,64€ (max x46), JP 222,37€ (max x11), RC 60,64€ (max x46), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18)<span >bruts/anuals

David Gutièrrez López

.

Olga Safont Anguita (PSC-CP)

Regidora DELEGADA de Medi Ambient i Salut Pública


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució:
Ple 505,37€ (max x12), JGL 60,64€ (max x46), JP 222,37€ (max x11), RC 60,64€ (max x46), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18)bruts/anuals

Olga Safont Anguita
.<span >
Oposició:
.

Andreu Mumbrú Fuxet (CP-PA)

Càrrec: Regidor oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució: Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18)bruts/anuals

Andreu Mumbrú

.

Marina Altés i Magret (CP-PA)

Càrrec: Regidora oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució: Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18)bruts/anuals

Marina Altés

.

Miguel Moreno Roldán (CP-PA)

Càrrec: Regidor oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució: Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18)bruts/anuals

Miguel Moreno

.

Brenda Bär Kwast (CP-PA)

Càrrec: Regidora oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució:
Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18)bruts/anuals

Brenda Bär

.

José M. Cano Navarro (C's)

Càrrec: Regidor oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució: Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18)bruts/anuals

José Maria Cano Navarro

.

Rodrigo Andrade Martínez (C's)

Càrrec: Regidor oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució: Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18)bruts/anuals

Rodrigo Andrade Martínez (C's)

.

David Expósito Peñalver (C's)

Càrrec: Regidor oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució:
Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18)bruts/anuals

David Expósito

.

Josep M. Molins i Ballester (ERC-JxP-AM)

Càrrec: Regidor oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució:
Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18)bruts/anuals

Josep Maria Molins i Ballester

.

Josep M. Ripollès i Ballesteros (ERC-JxP-AM)

Càrrec: Regidor oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució:
Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18)bruts/anuals

Josep Maria Ripollès i Ballesteros

.

Elena Martín Díaz (ICV-EUiA-E)

Càrrec: Regidora oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució:
Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18)bruts/anuals

Elena Martín Díaz

.

Rafael Fernández Rosa (ICV-EUiA-E)

Càrrec: Regidor oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució:
Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18)bruts/anuals

Rafael Fernández Rosa

.

Joaquín Briones Iglesias (PP)

Càrrec: Regidor oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució: Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18)bruts/anuals

Joaquín Briones Iglesias

..

Competències:
 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, alteracions del terme municipal, creació o supressió de municipis, creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el seu canvi de nom i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 • L'aprovació dels plans i altres instruments d'ordenació i de gestió previstes en la legislació urbanística.
 • L'aprovació, modificació i derogació del Reglament orgànic municipal i de les ordenances.
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, I'aprovació i modificació dels pressupostos, la disposició de despeses dels assumptes de la seva competència i l'aprovació de comptes.
 • L'acceptació de la delegació de competències realitzades, a favor de l'Ajuntament, per altres administracions públiques.
 • El plantejament de conflictes de competències amb altres entitats locals i altres administracions públiques, així com la resolució de conflictes i atribucions que afectin el Ple, la Comissió de Govern i  membres dels seus òrgans.
 • L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, la fixació de les quanties de les retribucions complementàries dels funcionaris o les funcionàries municipals i el nombre i règim del personal eventual, en els termes previstos en la legislació vigent.
 • La separació del servei dels funcionaris o les funcionàries de la corporació, llevat dels funcionaris o funcionàries amb habilitació nacional.
 • La ratificació de l'acomiadament del personal laboral.
 • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • La votació sobre la moció de censura a l'alcalde.
 • L'exercici de les accions administratives i judicials en materia de la seva competència.
 • L'adquisició i alienació del patrimoni quan el seu valor superi els limits que preveu la legislació vigent.
 • Les matèries que requereixin per a la seva aprovació majoria especial.
 • Les que expressament li atribueixin les normes de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya.

.

Calendari:

Tercer dimecres de cada mes a les 19:15, excepte agost.

.

+ informació:

Videoactes | Ordres del dia del Ple | Actes Plenàries | Cròniques del Ple | Resums de les ordres del dia del Ple | Resums del Ple | Mocions Aprovades

.

Destaquem:
 
 
Ple de desembre de 2021

Inici a les 18 h. Lloc: La sessió se celebrarà per videoconferència. Retransmissió en directe per Ràdio Premià de Mar al 95.2FM i per internet a radiopremiademar.cat 

Ordre del dia | Resum de l'ordre del diaMés informació...

Ple a la biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Inici a les 18 h. Lloc: Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras (Accés per la plaça de Miquel Martí i Pol). Retransmissió en directe per Ràdio Premià de Mar al 95.2FM i per internet a radiopremiademar.cat 

Ordre del dia | Resum de l'ordre del diaMés informació...

Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras

Inici a les 18 h. Lloc: Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras (Accés per la plaça de Miquel Martí i Pol). Retransmissió en directe per Ràdio Premià de Mar al 95.2FM i per internet a radiopremiademar.cat 

Ordre del dia | Resum de l'ordre del diaMés informació...

Ple telemàtic

Inici a les 18 h. Lloc: La sessió se celebrarà per videoconferència. Retransmissió en directe per Ràdio Premià de Mar al 95.2FM i per internet a radiopremiademar.cat 

Ordre del dia | Resum de l'ordre del diaMés informació...

Ple telemàtic

Inici a les 18 h. Lloc: La sessió se celebrarà per videoconferència. Retransmissió en directe per Ràdio Premià de Mar al 95.2FM i per internet a radiopremiademar.cat 

Ordre del dia | Resum de l'ordre del diaMés informació...

Ple telemàtic

Inici a les 18 h. Lloc: La sessió se celebrarà per videoconferència. Retransmissió en directe per Ràdio Premià de Mar al 95.2FM i per internet a radiopremiademar.cat 

Ordre del dia | Resum de l'ordre del diaMés informació...

Ple telemàtic

Inici a les 18 h. Lloc: La sessió se celebrarà per videoconferència. Retransmissió en directe per Ràdio Premià de Mar al 95.2FM i per internet a radiopremiademar.cat 

Ordre del dia | Resum de l'ordre del diaMés informació...

Ple telemàtic

Inici a les 18 h. Lloc: La sessió se celebrarà per videoconferència. Retransmissió en directe per Ràdio Premià de Mar al 95.2FM i per internet a radiopremiademar.cat 

Ordre del dia | Resum de l'ordre del diaMés informació...

Ple telemàtic

Inici a les 18 h. Lloc: La sessió se celebrarà per videoconferència. Retransmissió en directe per Ràdio Premià de Mar al 95.2FM i per internet a radiopremiademar.cat 

Ordre del dia | Resum de l'ordre del diaMés informació...

Ple telemàtic

Inici a les 18 h. Lloc: La sessió se celebrarà per videoconferència. Retransmissió en directe per Ràdio Premià de Mar al 95.2FM i per internet a radiopremiademar.cat 

Ordre del dia | Resum de l'ordre del diaMés informació...

Ple telemàtic

Inici a les 18 h. Lloc: La sessió se celebrarà per videoconferència. Retransmissió en directe per Ràdio Premià de Mar al 95.2FM i per internet a radiopremiademar.cat 

Ordre del dia | Resum de l'ordre del diaMés informació...

Ple telemàtic

Inici a les 18 h. Lloc: La sessió se celebrarà per videoconferència. Retransmissió en directe per Ràdio Premià de Mar al 95.2FM i per internet a radiopremiademar.cat 

Ordre del dia Resum de l'ordre del diaMés informació...

Ple telemàtic

Ordre del dia

1. Pronunciament sobre la urgència
2. Sorteig membres meses Eleccions al Parlament de Catalunya 2021Més informació...

Ple telemàtic

Inici a les 18 h. Lloc: La sessió se celebrarà per videoconferència. Retransmissió en directe per Ràdio Premià de Mar al 95.2FM i per internet a radiopremiademar.cat 

Ordre del dia | Resum de l'ordre del diaMés informació...

 
^