Portada Ple Municipal (2015-2019)
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Ple Municipal (2015-2019)
Govern:

.

Miquel Àngel Méndez Gil (PDeCAT)

Alcalde

Fitxa RegidorBiografia +info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució:
47.842,76€ bruts/anuals (dedicació parcial: 89,89%)

Miguel Ángel Méndez

.

Antoni Subirà Comas (PDeCAT)

1r tinent d'alcalde.
Àrea de Territori i Sostenibilitat

Regidor DELEGAT d´Urbanisme, d´Obres Públiques i
Serveis Municipals


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució:
26.522,58€ bruts/anuals (dedicació parcial: 67,79%)

Antoni Subirà i Comas
.
Imma Morales Garcia (PDeCAT)

3a tinent d'alcalde.
Àrea de Participació

Regidora DELEGADA d´Atenció social, Gent Gran i Habitatge


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució:
26.522,58€ bruts/anuals (dedicació parcial: 67,79%)

Concepción Morales García
.

Maria Esmeralda Calleja Moreno (regidora no adscrita)


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
ContacteMaria Esmeralda Calleja Moreno

.

Eloi Maristany Vila (PDeCAT)

Regidor DELEGAT de Recursos Humans, Cultura, Joventut i Festes


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució:
26.522,58€ bruts/anuals (dedicació parcial: 67,79%)

Eloi Maristany Vila

.

Jordi Tomàs Alonso (regidor no adscrit)


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
ContacteJordi Tomàs Alonso
.
Rafa Navarro Álvarez (PDeCAT)

Regidor DELEGAT d´Ensenyament, Participació Ciutadana i Comunicació


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució:
Ple 505,37€ (max x12), JGL 60,64€ (max x46), JP 222,37€ (max x11), RC 60,64€ (max x46), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18)bruts/anuals

Rafa Navarro
.

David Gutiérrez López (PSC-CP)

2n. tinent d'alcalde.

Area d'Acció Social-Atenció a les Persones

Regidor DELEGAT de Promocio Economica, OMIC i Promocio de la Ciutat


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució: Ple 505,37€ (max x12), JGL 60,64€ (max x46), JP 222,37€ (max x11), RC 60,64€ (max x46), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18)<span >bruts/anuals

David Gutièrrez López

.

Olga Safont Anguita (PSC-CP)

Regidora DELEGADA de Medi Ambient i Salut Pública


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució:
Ple 505,37€ (max x12), JGL 60,64€ (max x46), JP 222,37€ (max x11), RC 60,64€ (max x46), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18)bruts/anuals

Olga Safont Anguita
.<span >
Oposició:
.

Andreu Mumbrú Fuxet (CP-PA)

Càrrec: Regidor oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució: Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18)bruts/anuals

Andreu Mumbrú

.

Marina Altés i Magret (CP-PA)

Càrrec: Regidora oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució: Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18)bruts/anuals

Marina Altés

.

Miguel Moreno Roldán (CP-PA)

Càrrec: Regidor oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució: Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18)bruts/anuals

Miguel Moreno

.

Brenda Bär Kwast (CP-PA)

Càrrec: Regidora oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució:
Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18)bruts/anuals

Brenda Bär

.

José M. Cano Navarro (C's)

Càrrec: Regidor oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució: Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18)bruts/anuals

José Maria Cano Navarro

.

Rodrigo Andrade Martínez (C's)

Càrrec: Regidor oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució: Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18)bruts/anuals

Rodrigo Andrade Martínez (C's)

.

David Expósito Peñalver (C's)

Càrrec: Regidor oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució:
Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18)bruts/anuals

David Expósito

.

Josep M. Molins i Ballester (ERC-JxP-AM)

Càrrec: Regidor oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució:
Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18)bruts/anuals

Josep Maria Molins i Ballester

.

Josep M. Ripollès i Ballesteros (ERC-JxP-AM)

Càrrec: Regidor oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució:
Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18)bruts/anuals

Josep Maria Ripollès i Ballesteros

.

Elena Martín Díaz (ICV-EUiA-E)

Càrrec: Regidora oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució:
Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18)bruts/anuals

Elena Martín Díaz

.

Rafael Fernández Rosa (ICV-EUiA-E)

Càrrec: Regidor oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució:
Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18)bruts/anuals

Rafael Fernández Rosa

.

Joaquín Briones Iglesias (PP)

Càrrec: Regidor oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Contacte


Retribució: Ple 505,37€ (max x12), JP 222,37€ (max x11), CI 45,49€ (max x18), AC 60,64€ (max x18)bruts/anuals

Joaquín Briones Iglesias

..

Competències:
 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, alteracions del terme municipal, creació o supressió de municipis, creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el seu canvi de nom i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 • L'aprovació dels plans i altres instruments d'ordenació i de gestió previstes en la legislació urbanística.
 • L'aprovació, modificació i derogació del Reglament orgànic municipal i de les ordenances.
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, I'aprovació i modificació dels pressupostos, la disposició de despeses dels assumptes de la seva competència i l'aprovació de comptes.
 • L'acceptació de la delegació de competències realitzades, a favor de l'Ajuntament, per altres administracions públiques.
 • El plantejament de conflictes de competències amb altres entitats locals i altres administracions públiques, així com la resolució de conflictes i atribucions que afectin el Ple, la Comissió de Govern i  membres dels seus òrgans.
 • L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, la fixació de les quanties de les retribucions complementàries dels funcionaris o les funcionàries municipals i el nombre i règim del personal eventual, en els termes previstos en la legislació vigent.
 • La separació del servei dels funcionaris o les funcionàries de la corporació, llevat dels funcionaris o funcionàries amb habilitació nacional.
 • La ratificació de l'acomiadament del personal laboral.
 • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • La votació sobre la moció de censura a l'alcalde.
 • L'exercici de les accions administratives i judicials en materia de la seva competència.
 • L'adquisició i alienació del patrimoni quan el seu valor superi els limits que preveu la legislació vigent.
 • Les matèries que requereixin per a la seva aprovació majoria especial.
 • Les que expressament li atribueixin les normes de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya.

.

Calendari:

Tercer dimecres de cada mes a les 19:15, excepte agost.

.

+ informació:

Videoactes | Ordres del dia del Ple | Actes Plenàries | Cròniques del Ple | Resums de les ordres del dia del Ple | Resums del Ple | Mocions Aprovades

.

Destaquem:
 
 
Ple municipal

Inici a les 18 h. Lloc: Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras (Accés per la plaça de Miquel Martí i Pol). Retransmissió en directe per Premià Mèdia al 95.2 FM i per internet a l'streaming de Premià Mèdia.

Ordre del dia | Resum de l'ordre del diaMés informació...

Ple municipal

Inici a les 18 h. Lloc: Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras (Accés per la plaça de Miquel Martí i Pol). Retransmissió en directe per Premià Mèdia al 95.2 FM i per internet a l'streaming de Premià Mèdia.

Ordre del dia | Resum de l'ordre del diaMés informació...

Edifici Ca l'Escoda

Inici a les 16.30 h. Lloc: Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras (Accés per la plaça de Miquel Martí i Pol). Retransmissió en directe per Premià Mèdia al 95.2 FM i per internet a l'streaming de Premià Mèdia.

Ordre del dia | Resum de l'ordre del diaMés informació...

Edifici Ca l'Escoda

Inici a les 19.30 h. Lloc: Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras (Accés per la plaça de Miquel Martí i Pol). Retransmissió en directe per Premià Mèdia al 95.2 FM i per internet a l'streaming de Premià Mèdia.

Ordre del diaMés informació...

Ple municipal a la Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras

Inici a les 18 h. Lloc: Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras (Accés per la plaça de Miquel Martí i Pol). Retransmissió en directe per Premià Mèdia al 95.2 FM i per internet a l'streaming de Premià Mèdia.

Ordre del dia | Resum de l'ordre del diaMés informació...

Ple municipal a la Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras

Inici a les 8 h. Lloc: Sala de reunions R-0 de l'Ajuntament de Premià de Mar, a l'edifici de Ca l'Escoda.

Ordre del dia: ÚNIC. Exp. C102-2023-3438. Sorteig membres meses electorals. Eleccions locals 28 de maig de 2023.Més informació...

Ple municipal a la Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras

Inici a les 18 h. Lloc: Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras (Accés per la plaça de Miquel Martí i Pol). Retransmissió en directe per Premià Mèdia al 95.2 FM i per internet a l'streaming de Premià Mèdia.

Ordre del dia | Resum de l'ordre del diaMés informació...

 
^