Portada Ple Municipal (2019-2023)
Perfil web
Botó que mostra/amaga menú lateral
Ple Municipal (2019-2023)

Govern:

.

Rafa Navarro Álvarez (JxCAT-PDeCAT)

Alcalde

Fitxa Regidor

Biografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

Rafa Navarro Àlvarez

.

David Gutiérrez López (PSC-UxP-CP)

1r tinent d'alcalde
Àrea de Pacte Local per la Reconstrucció Social i Econòmica

Regidor DELEGAT de Comerç, Empresa i Ocupació, Via Pública, Brigada Municipal, Parcs i Jardins i Litoral i Platges.

Fitxa Regidor

Biografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte


 

DAVID GUTIÉRREZ LÓPEZ

Antoni Subirà Comas (JxCAT-PDeCAT)

2n tinent d'alcalde.
Àrea de Territori

Regidor DELEGAT de Urbanisme, Llicències, Cementiri, Medi Ambient, Mobilitat i Policia


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

ANTONI SUBIRÀ COMAS
.

Maria Luz Cánovas Delgado (PSC-UxP-CP)

3r tinent d'alcalde. 
Àrea d'Organització

Regidora DELEGADA de Recursos Humans i Esports


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

MARIA LUZ CÁNOVAS DELGADO
  
Imma Morales Garcia (JxCAT-PDeCAT)

4t tinent d'alcalde.
Àrea d'Activitats Culturals

Regidora DELEGADA de Serveis Socials, Habitatge, Festes i Persones Grans


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

CONCEPCIÓN MORALES GARCÍA
.
Elisenda Busquets Ferrando (JxCAT-PDeCAT)

Regidora DELEGADA de Cultura, Ensenyament, Museus, Contractació, Informàtica, OAC i Secretaria


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

ELISENDA BUSQUETS FERRANDO
.

Pilar Guardeño Sánchez (PSC-UxP-CP)

Regidora DELEGADA de Salut, Dona, Igualtat i Cooperació


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

Pilar Gardeño

Marta Ariño Castillo (JxCAT-PDeCAT) 2021-2023

Regidora DELEGADA de Serveis Econòmics, Contractació i Secretaria


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

Marta Ariño
.<span >

Oposició:

.

Josep Maria (Pep) Ripollès i Ballesteros (ERC-JxP-AM)

Càrrec: Regidor oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

JOSEP MARIA (PEP) RIPOLLÈS I BALLESTEROS

.

Roc Monfort Ibáñez (ERC-JxP-AM)

Càrrec: Regidora oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

Roc Monfort Ibañez

.

Daniel Torras i Segura (ERC-JxP-AM)

Càrrec: Regidor oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

DANIEL TORRAS I SEGURA

.

Sandra Rivera Moyano (ERC-JxP-AM)

Càrrec: Regidora oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

Sandra Rivera Moyano

.

Xavier Gatius i Vallès (ERC-JxP-AM)

Càrrec: Regidor oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

XAVIER GATIUS I VALLÈS

.

Jordi Estarlich Corominas(CP-AMUNT)

Càrrec: Regidor oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

Jordi Estarlich Corominas

.

Marta Solà Matamoros (CP-AMUNT)

Càrrec: Regidora oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i ContacteMARTA SOLÀ MATAMOROS

.

Sebastian (Sebas) Caba Fabregat (CP-AMUNT)

Càrrec: Regidor oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

SEBASTIAN (SEBAS) CABA FABREGAT

.

José María Cano Navarro (C's)

Càrrec: Regidor oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

JOSÉ MARÍA CANO NAVARRO

Nieves Avendaño Jerez (C's)

Càrrec: Regidora oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

NIEVES AVENDAÑO JEREZ

Raquel Solana Sanguinetti (C's)

Càrrec: Regidora oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

RAQUEL SOLANA SANGUINETTI

Elena Martín Díaz (PECP)

Càrrec: Regidora oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

ELENA MARTÍN DÍAZ

Lole Morilla Hidalgo (PECP)

Càrrec: Regidora oposició


fitxaBiografia + info
Declaració de béns i activitats
Retribució i Contacte

Lole Morilla

.

Competències:

 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, alteracions del terme municipal, creació o supressió de municipis, creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el seu canvi de nom i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
 • L'aprovació dels plans i altres instruments d'ordenació i de gestió previstes en la legislació urbanística.
 • L'aprovació, modificació i derogació del Reglament orgànic municipal i de les ordenances.
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, I'aprovació i modificació dels pressupostos, la disposició de despeses dels assumptes de la seva competència i l'aprovació de comptes.
 • L'acceptació de la delegació de competències realitzades, a favor de l'Ajuntament, per altres administracions públiques.
 • El plantejament de conflictes de competències amb altres entitats locals i altres administracions públiques, així com la resolució de conflictes i atribucions que afectin el Ple, la Comissió de Govern i  membres dels seus òrgans.
 • L'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball, la fixació de les quanties de les retribucions complementàries dels funcionaris o les funcionàries municipals i el nombre i règim del personal eventual, en els termes previstos en la legislació vigent.
 • La separació del servei dels funcionaris o les funcionàries de la corporació, llevat dels funcionaris o funcionàries amb habilitació nacional.
 • La ratificació de l'acomiadament del personal laboral.
 • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • La votació sobre la moció de censura a l'alcalde.
 • L'exercici de les accions administratives i judicials en materia de la seva competència.
 • L'adquisició i alienació del patrimoni quan el seu valor superi els limits que preveu la legislació vigent.
 • Les matèries que requereixin per a la seva aprovació majoria especial.
 • Les que expressament li atribueixin les normes de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya.

.

Calendari:

Tercer dimecres de cada mes a les 18.30 h, excepte agost.

.

+ informació:

.

Destaquem:
 
 
Ple municipal
El ple municipal ordinari del mes de juliol es va celebrar el dimecres 19 a la Biblioteca Municipal Martí Rosselló i Lloveras. La relació de punts que es van passar a aprovació i la seva corresponent votació van ser les següents:Més informació...
 
^